Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en förening som genom ekonomisk verksamhet tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intressen. Den bygger ofta på producent- eller konsumentkooperativ grund.

En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar. Medlemmarna ska anta stadgar samt välja styrelse och revisorer. Föreningen ska registreras hos Bolagsverket och blir därigenom en självständig juridisk person. Det innebär bland annat att medlemmarna inte har något personligt ansvar för föreningens skulder.

Föreningen ska anmälas för registrering senast sex månader efter bildandet.

Företagande - Ordförklaring för ekonomisk förening - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.