Företagande / Förlängda stödåtgärder för företag

 Förlängda stödåtgärder för företag 

– gäller till juni 2021 
LEI-koder för värdepappershandel

Riksdagen har beslutat om ännu en extra ändringsbudget som innebär finansiering av korttidsarbete till och med juni och mer pengar till omställningsstödet. Dessutom har regeringen meddelat att både omställningsstödet och omsättningsstödet förlängs till juni.

Publicerad: 2021-03-26
Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

Det förstärkta stödet vid korttidsarbete som gäller under perioden januari-mars 2021 förlängs. Regeringen hade föreslagit en förlängning till och med april, men riksdagen beslutade att stödet bibehålls till och med juni. Staten fortsätter att ta 75% av kostnaden och förlängningen av stödet ska börja gälla den 29 mars 2021.

Omställningsstöd för perioderna maj och juni

Regeringen har meddelat att man är överens med samarbetspartierna om att förlänga omställningsstödet så att det även gäller för perioderna maj och juni.

Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stödet ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30% av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019.

Företag kan som mest få 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioder mellan augusti 2020 och juni 2021.

Tanken är ett ikraftträdande så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång. Innan stödet kan börja gälla måste det godkännas av EU-kommissionen.

Omsättningsstöd för perioderna maj och juni

Omsättningsstödet kommer också att förlängas. Förlängningen innebär att stöden nu kommer avse perioder mellan mars 2020 och juni 2021, alltså totalt 16 månader.

Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stöden ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30% av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019.

Maximalt stöd per enskild näringsidkare respektive fysisk person som är delägare i handelsbolag är i snitt 24 000 kronor/månad.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare går för närvarande att söka för perioden augusti 2020–februari 2021.

Omsättningsstöd för handelsbolag med minst en fysisk person som delägare för perioden mars 2020–februari 2021 kommer att gå att söka från den 29 mars. Regeringen arbetar för att stöden för perioden mars–juni 2021 ska gå att söka så snart som möjligt.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!