Företagande / Förstärkt omställningsstöd till särskilt drabbade företag

Förstärkt omställningsstöd till särskilt drabbade företag

– utökas med månaderna maj–september 2021
LEI-koder för värdepappershandel

Efter att EU-kommissionen godkänt Sveriges ansökan om att utöka det förstärkta omställningsstödet med månaderna maj–september 2021 har nu regeringen beslutat om en förordning gällande detta.

Publicerad: 2021-11-18

Villkoren för stödet är i huvudsak desamma som för tidigare perioder. Precis som tidigare är det alltså ett grundläggande villkor för stöd att företaget haft ett nettoomsättningstapp på 30% jämfört med samma månad 2019. Det är också ett krav på att företaget inte har gjort eller beslutat om vissa värdeöverföringar, t ex utdelning och återbetalning av aktieägartillskott, under perioden april 2020–juni 2022.

Ansökningstiden förlängd till 30 december

Ansökan om stödet görs till Skatteverket via tjänsten Ansök om omställningsstöd på Mina sidor. Ansökningstiden för stödmånaderna augusti 2020–april 2021 upphörde egentligen 31 oktober 2021. Denna ansökningstid förlängs nu till 30 december 2021. Detta innebär att sista ansökningsdag är 31 december både för tidigare stödperioder och de nya stödperioderna maj–september 2021.

Endast företag som drabbats av förbud

Det förstärkta omställningsstödet gäller endast företag som har berörts av restriktioner och förbud kring resor, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förteckningen över restriktioner som kvalificerar för stöd har utökats med det tillfälliga serveringsförbud av alkohol som gällde till och med 11 april och den begränsning av serveringsställens öppettider som gällde till och med 30 juni.

Omsättningstapp

Tröskeln för omsättningstapp är 40% för stödperioden augusti–oktober 2020 och 30% för övriga stödperioder. Precis som tidigare är även ett ytterligare krav att ett omsättningstapp som motsvarar minst 25% av referensperiodens nettoomsättning ska ha orsakats av vissa restriktioner.

Andra krav

Förutom omsättningstappet krävs det att bland annat följande krav också är uppfyllda:

  • Företaget bedriver näringsverksamhet i Sverige och har godkänts för F-skatt.
  • Omsättningen uppgick till minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.
  • Stödet, beräknat som en andel av de fasta kostnaderna, är minst 5 000 kr.
  • Företaget inte har gjort eller beslutat om vissa värdeöverföringar, t ex utdelning och återbetalning av aktieägartillskott, under perioden april 2020–december 2021.
  • Företaget har uttömt möjligheterna till andra motsvarande stöd och försäkringsersättningar (gäller dock inte omställningsstöd för augusti 2020–september 2021, omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–juni 2021, omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–juni 2021).
  • Företaget är inte ett företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på.
  • Företaget lämnar in ett revisorsintyg, om det sökta beloppet är minst 100 000 kr.
  • Företaget får inte vara på obestånd, ha skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogden för indrivning eller ha näringsförbud.
Särskild regel för säsongsföretag

Säsongsföretag kan välja att söka stöd för den sammanlagda stödperioden augusti 2020-april 2021. För att kvalificeras som säsongsföretag krävs att företaget haft minst 75% av räkenskapsårets omsättning under en period på sex sammanhängande kalendermånader. 

Ersättning och tak

Stöd lämnas i likhet med tidigare som en andel av de fasta kostnaderna. Hur stor andel som ersätts beror på hur stort procentuellt omsättningstapp som orsakats av de kvalificerande restriktionerna. Det högsta möjliga stödbeloppet är motsvarande 40 miljoner kr per företag och månad. Om företaget har fått ordinarie omställningsstöd för samma period ska sådant stöd avräknas.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!