Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!
Företagande / Förstärkt omställningsstöd till särskilt drabbade företag

Förstärkt omställningsstöd till särskilt drabbade företag

– förlängs till och med april 2021
Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Förstärkt omställningsstöd till särskilt drabbade företag - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Sedan tidigare finns ett förstärkt omställningsstöd för särskilt drabbade företag som drabbats av specifika förbud och rekommendationer. Stödet kan för tillfället sökas för perioden juni-juli 2020.

Regeringen meddelar nu att det förstärkta omställningsstödet förlängs med sammanlagt nio månader, till och med april 2021.

Publicerad: 2021-04-08
Förlängningen behöver godkännas av EU-kommissionen

Regeringen vill att förlängningen ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt, men precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

Kravet på omsättningstapp följer det som gäller för respektive stödperiod enligt det ordinarie omställningsstödet. Därutöver ska ett omsättningstapp på minst 25% vara en följd av särskilt utpekade restriktioner, till exempel förbudet mot allmänna sammankomster eller inreseförbudet till Sverige.

Endast företag som drabbats av förbud

Det förstärkta stödet gäller endast företag som drabbats av specifika förbud och rekommendationer. Det gäller tappad omsättning på grund av förbudet mot att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Sveriges inreseförbud för länder utanför EES/Schweiz eller UD:s reserekommendationer.

Ersättning och tak

Stödet har ett tak på 150 miljoner kr och ersätter normalt 75% av de fasta kostnaderna, men har även en förhöjd nivå på 100% (se nedan).

Beräkningen av stödet

Det förstärkta omställningsstödet beräknas med utgångspunkt i den modell som gällde för det ordinarie omställningsstödet för samma period, det vill säga juni–juli 2020.

En skillnad är dock att det bara är omsättningstapp som orsakats av restriktioner som får användas i beräkningen av stödet. Företag som inte har kunnat bedriva verksamhet alls på grund av 50-förbudet kan få 100% av sina fasta kostnader ersatta.

Ordinarie stöd avräknas

Har företaget tidigare fått det ordinarie omställningsstödet för juni och juli ska det stödet avräknas mot det förstärkta stödet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!