Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Företagande / Fakturahantering

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Fakturahantering med BL-program - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Fakturahanteringen är den roligaste delen i företagets administration. Det är här pengarna kommer in. 

Publicerad:
Vinsten med effektiv fakturahantering

Effektiva faktureringsrutiner gör att du inte behöver ligga ute med pengar utan kan se till att de belopp du fakturerat snabbt kan förräntas och stärka företagets likviditet och lönsamhet. 

Exempel:
Ett företag har en fakturerad försäljning på 1 milj kr per år. Man fakturerar bara en gång i månaden. Den genomsnittliga eftersläpningen blir då 15 dagar. Företaget binder därmed 15/360 x 1 000 000 = 42 000 kr i kapital. Med en räntesats på kontokrediten på 8% kostar detta 42 000 x 8% = 3 360 kr per år i räntekostnader.


Det är alltså viktigt att du fakturerar ofta och att du utformar villkoren i fakturan på ett sådant sätt att du snabbt får betalt för dina fakturor. Skriv vilket datum (förfallodag) du senast vill ha pengarna på ditt konto. Det är bättre än att skriva betalningstiden i dagar. Låt helst förfallodagen vara en vardag (bankdag).

  Tips!

”Betalning på vårt konto senast 2018-04-19” är bättre än ”Betalningsvillkor 30 dagar”.
Detta enkla knep har visat sig reducera den verkliga kredittiden med flera dagar.

Kreditupplysning 

Till effektiv fakturahantering hör även att kontrollera kundens kreditvärdighet så att du minskar risken för kundförluster. Har kunden sunda finanser väcker en kreditupplysning inte heller någon irritation hos kunden. Även på gamla kunder kan det vara lämpligt att med jämna mellan rum göra detta. Många tror att förlusterna till största delen kommer från nya kunder men så är det faktiskt inte.

Att arbeta med fakturahantering i våra program

Våra faktureringsprogram utvecklas av medarbetare med gedigna kunskaper, som jobbar nära verkligheten och löpande utökar programmen med nya funktioner och gör anpassningar till nya regler. 

Väljer du ett faktureringsprogram från oss ingår inte bara uppdaterad programvara utan även en kompetent programsupport som hjälper dig med programtekniska frågor. Du har även tillgång till ett supportforum som alltid är öppet. 

Du väljer mellan två konkurrenskraftiga faktureringsprogram: 

BL Fakturering – lämpligt för dig som har upp till tio anställda.

BL Fakturering Plus – ett program med fler avancerade funktioner, som passar för dig som gör många löner.

Väljer du att koppla ihop något av våra faktureringsprogram med BL Bokföring bokförs dina fakturor automatiskt på rätt konto så snart du uppdaterat dem.