Vi har för närvarande problem med vår internetförbindelse vilket orsakar problem att logga in på Mina Sidor. Vi försöker lösa problemet så fort vi kan.

Firmatecknare

En firmatecknare är en fysisk person som har rätt att med bindande verkan teckna ett företags firma, dvs underteckna juridiska handlingar (skuldebrev, avtal, fullmakter mm) i företagets namn.

Man kan ha enskild eller kollektiv firmateckning. Enskild firmateckning betyder att en eller flera personer var för sig kan underteckna för organisationens räkning. Kollektiv firmateckning betyder att två eller flera personer måste underteckna, exempelvis två i förening (tillsammans).

Företagande - Ordförklaring för firmatecknare – enskild eller kollektiv - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.