Franchising

Ett sätt att driva ett företag där det redan finns en färdig organisation och ett färdigt koncept utformat av franchisegivaren. Franchisetagarna har samma utformning på sina företag, så att kunderna upplever det som ett och samma företag.

Franchising bygger på samarbete mellan två självständiga parter. Franchisetagaren betalar normalt en startavgift och en löpande serviceavgift till franchisegivaren. Den löpande avgiften kan beräknas på olika sätt, vanligtvis med en viss procent av franchisetagarens försäljning plus en fast månadsavgift.

För detta får franchisetagaren använda franchisegivarens namn men kan även få hjälp med exempelvis inköp och marknadsföring. Rättigheter och skyldigheter finns i ett franchiseavtal, som normalt är mycket omfattande.

Företagande - Ordförklaring för franchising - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.