Investmentbolag

Med investmentbolag menas ett bolag som äger och investerar i andra bolag.

I skatterätten definieras ett investmentbolag som "ett företag, vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda aktie- eller andelsägare riskfördelning och vars aktier eller andelar ägs av ett stort antal fysiska personer".

Investmentbolag är befriade från skatt på den utdelning bolaget får från sitt innehav av aktier i andra företag. En förutsättning för denna skattebefrielse är att tillräckligt stor del av denna utdelning vidareutdelas till aktieägarna.

Investmentbolag är skattskyldiga för utdelningsinkomster från sitt aktieinnehav endast till den del dessa överstiger den egna utdelningen med 25%. Detta gör att investmentbolagen i allmänhet delar ut 80% av utdelningsinkomsterna till aktieägarna och låter resterande del gå till bolagets egna kapital.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för investmentbolag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.