ITP

ITP är industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän.

ITP är en tjänstepensionsförsäkring som arbetsgivaren betalar och som innehåller ålderspension, ITPK, sjukpension och familjepension.

ITP är ett komplement till de lagstadgade pensionerna. Arbetsgivare som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund anslutet till Svenskt Näringsliv är skyldiga att teckna ITP för sina tjänstemän.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för ITP - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.