Kommanditdelägare

En kommanditdelägare är en begränsat ansvarig delägare i ett kommanditbolag.

En kommanditdelägare har ett visst insatskapital (maximalt ansvarsbelopp) registrerat på sig i handelsregistret. Detta är det högsta belopp han kan bli ansvarig för gentemot kommanditbolagets fordringsägare.

Om en kommanditdelägare inte kan betala, blir komplementären eller komplementärerna skyldiga att betala även kommanditdelägarens insats. De får sedan kräva kommanditdelägaren på vad de har lagt ut för hans räkning. Denna återkravsrätt kallas regressrätt.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för kommanditdelägare - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.