Konsortium

Ett konsortium är det samma som ett enkelt bolag, dvs en sammanslutning av aktörer som samverkar för ett visst ändamål. Ett vanligt exempel är när två eller flera företag ingår konsortialavtal för en byggnadsentreprenad. Ett konsortium är vanligtvis av tillfällig natur och de i konsortiet ingående företagen bedriver verksamhet med egen personal och med egen utrustning. Konsortiet självt saknar oftast tillgångar och skulder och har inte någon anställd personal.

Konsortier återfinns ofta i byggsektorn liksom inom travsporten.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för konsortium - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.