Likhetsprincipen

Likhetsprincipen är en viktig princip i ekonomiska föreningar och aktiebolag.

I ekonomiska föreningar innebär likhetsprincipen att om föreningsstämman fattar ett beslut som kan medföra otillbörlig fördel för någon medlem eller någon annan och samtidigt är till nackdel för någon eller några andra medlemmar så får styrelsen inte genomföra detta beslut. . Detta gäller även i bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.

I aktiebolag innebär likhetsprincipen att alla aktieägarna ska behandlas lika. Därmed har alla ägare till aktier av samma sort rätt till samma utdelning per aktie. En utdelning får inte innebära en orättmätig fördel för någon eller några aktieägare eller vara till nackdel för andra aktieägare.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för likhetsprincipen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.