Företagande / Nya regler för snabblån

Skärpta regler för snabblån

LEI-koder för värdepappershandel

Nu är det beslutat att ett ränte- och kostnadstak införs som ska ge rimligare villkor för den som vill ta snabblån och andra liknande krediter med höga kostnader. 

Publicerad: 2019-03-01
Kostnadstak

Räntan på vissa snabblån kan idag ofta överstiga 50% och det finns krediträntor på upp till 400%. Nu har riksdagen beslutat att kredit- och dröjsmålsräntan får vara maximalt 40 procentenheter högre än referensräntan (en räntesats som fastställs av Riksbanken). Kostnaderna för en högkostnadskredit får inte överstiga det lånade beloppet. Lånar man 1 000 kr ska man alltså inte behöva betala mer än totalt 2 000 kr. 

Måttfull marknadsföring

Reglerna för marknadsföring av snabblån skärps också, reklam får inte utformas på ett sätt som lockar konsumenten till snabba och ogenomtänkta beslut.

De nya reglerna började gälla 1 september 2018.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!