Företagande / Omvandla lokaler till bostäder

Omvandla lokaler till bostäder

LEI-koder för värdepappershandel

Som en följd av de anpassningar som gjorts för att begränsa spridningen av covid-19 överväger företag i flera branscher att göra distans- och hemarbete mer permanenta i sina verksamheter.  

Publicerad: 2020-11-11

Anpassningarna till covid-19 har också bidragit till att e-handelns andel av detaljhandeln har vuxit.

Som en följd av detta kan det komma att uppstå önskemål om att skapa bostäder i fastigheter som tidigare använts som arbetslokaler eller för handel. Det är dock osäkert hur önskemålen kommer att se ut och hur de kommer att utvecklas.

Regeringen har därför gett Boverket i uppdrag att se över om det finns hinder, och i så fall vilka, mot att omvandla lokaler till bostäder. Det kan bland annat handla om regler för planering, byggande och hyressättning. Boverket ska analysera hur befintliga regler och styrmedel påverkar förutsättningarna för denna typ av omvandlingar.

Uppdraget ska redovisas senast 26 februari 2021.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!