Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Företagande / Stöd för korttidsarbete förlängs

– reglerna gäller till och med 30 september 
LEI-koder för värdepappershandel

Riksdagen har nu beslutat att förlänga stödet vid korttidsarbete med ytterligare tre månader till och med 30 september 2021. De nya reglerna träder i kraft 29 juni 2021.

Publicerad:
Stöd vid korttidsarbete förlängs

Stödet för korttidsarbete har förlängts i omgångar och gäller nu till och med 30 juni 2021. Riksdagen har nu beslutat att förlänga stödet vid korttidsarbete med ytterligare tre månader till och med september 2021.

Har en arbetsgivare redan godkänts för stöd för perioderna december 2020–juni 2021 kan stödperioden förlängas med juli–september om de ekonomiska svårigheterna förväntas kvarstå och om arbetsgivaren ansöker om stödet. Ansökan om förlängningen ska göras senast 31 augusti 2021.

Jämförelsemånad

Enligt 2020 års regler är jämförelsemånaden tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutade om godkännande. För stödperioder som omfattas av 2021 års regler och infaller under december 2020–juni 2021 är jämförelsemånaden samma månad som vid tidigare lämnat stöd för korttidsarbete, om företaget fick stöd under 2020.

För företag som för första gången ansöker om stöd för korttidsarbete under perioden december 2020–juni 2021 ska jämförelsemånaden vara september 2020. Detta gäller alltså oavsett när Tillväxtverket beslutar om godkännande.

Enligt riksdagens beslut ska jämförelsemånaden för stödmånaderna juli–september vara april 2021 och det gäller för alla sökanden.

Ansökan om preliminärt stöd

För stödmånaderna under perioden december 2020–juni 2021 ska en ansökan om preliminärt stöd för korttidsarbete ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden.

När det gäller stödmånaderna juli–september har riksdagen beslutat att ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till Tillväxtverket senast 30 november 2021. Anledningen till att ansökningstiden förkortas är att riksdagen vill koncentrera handläggningstiden till en så kort period som möjligt.

Företag som fått korttidsstöd under 2021 och har fått en godkänd ansökan kan i samband med sin avstämning tala om ifall företaget vill söka förlängning av stödet för juli-september. Annars öppnar Tillväxtverket ansökan för denna period i november och då kan man ansökan om stöd i efterskott. Då kan alltså även företag som inte tidigare ansökt om stöd för 2021 söka stöd för juli–september.

Avstämning

Enligt riksdagens beslut ska avstämningen för perioden december 2020–juni 2021 göras senast 31 juli 2021 (i stället för 30 juni som gällde tidigare).

Eftersom en anmälan om avstämning ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra veckor från avstämningstidpunkten innebär detta att om företaget har fått beslut om godkännande innan 1 augusti är sista dagen för att lämna in avstämningen 28 augusti. De företag som i sitt beslutsbrev fått information om att deras senaste datum för avstämning är i juli får, i och med lagändringen, automatiskt fram till 28 augusti på sig och behöver inte söka om anstånd för detta. Om företaget får beslut efter 1 augusti har man 28 dagar på sig att göra avstämningen.

Avstämningen för stödperioderna juli–september ska enligt beslutet senast göras 30 november 2021.

Tillkännagivande

I samband med beslutet om ett förlängt korttidsarbete riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör se över

  • reglerna om krisstöd till enskilda företagare som varit sjukskrivna eller föräldralediga,
  • flexibiliteten när det gäller jämförelsemånad i reglerna kring stöd vid korttidsarbete för verksamheter som har säsongsvariationer,
  • reglerna om krisstöd till de företag som fått stöd från Statens kulturråd under pandemin.