Företagande / Träningsredskap i bostaden

Träningsredskap i bostaden

LEI-koder för värdepappershandel

Vad är det som gäller för anställda som vill nyttja träningsredskap eller friskvårdstjänster via appar eller webbtjänster i hemmet? 

Publicerad: 2019-03-10

När är det okej för arbetsgivaren att bekosta den här typen av aktiviteter för sina anställda? Idag finns det många nya former av friskvårdstjänster via nätet eller appar som kan utföras av de anställda i hemmet.

Skatteverket – begränsad skattefrihet i bostaden

Enligt Skatteverket är möjligheterna för en arbetsgivare att skattefritt bekosta anställdas friskvårdsaktiviteter i bostaden begränsade. Huvudregeln är att dessa förmåner ska skapa trivsel i arbetet och är därför inte avsedda att tillhandahållas i bostaden utan vid arbetsplatsen, alternativt i andra lämpliga lokaler/anläggningar för ändamålet.

Motionsutrustning och liknande

När det gäller utrustning anser Skatteverket att det nu är klarlagt att arbetsgivare inte kan tillhandahålla (skattefritt) t ex motionsutrustning eller liknande för användning i en anställds bostad. Detta gäller i princip alla former av utrustning, t ex motionsband, skivstång och hantlar.

Skatteverket godtar dock att enklare utrustning tillfälligt kan förvaras i bostaden, t ex gåstavar i samband med att den används vid motion till och från arbetet.

Webb- och mobiltjänster

Webbtjänster och appar som den anställde använder via dator, läsplatta eller mobiltelefon kan vara skattefri friskvård i vissa fall.

Exempel på appar och webbtjänster som är en skattefri förmån:

  • enkla tjänster för registrering av egen träning, till exempel promenad- och löprundor
  • appar och webbtjänster med tränings- eller motionsprogram där aktiviteten inte sker i bostaden
  • appar för till exempel kostregistrering, stegräkning och pulsmätning som är tänkta att användas under större delen av dagen.
Avsikten är att aktiviteten sker i bostaden

Om avsikten är att själva aktiviteten ska utföras i bostaden för motions- eller yogaövningar via appen eller webbtjänsten, gäller däremot andra regler. Detta ligger i normalfallet utanför det som avses med en personalvårdsförmån. Det innebär att ett träningsprogram som den anställde utför i sin bostad normalt är en skattepliktig förmån. Detta oavsett teknik (t ex webbtjänst, app eller dvd-skiva).

Undantag

Skatteverket ser dock att det finns några undantag där det ändå kan handla om en skattefri förmån:

  • Om en anställd har en fast arbetsplats i bostaden där han huvudsakligen utför sitt arbete, faller det sig naturligt att även eventuell motion/friskvård via webbtjänst eller liknande får utövas där i anslutning till arbetspassen.
  • Om en anställd på grund av funktionshinder har svårigheter att utföra friskvårdsaktiviteten på någon annan plats än bostaden.
  • Profylaxkurser för blivande föräldrar via webbtjänst eller liknande kan lämpa sig att utföras i bostaden om kursen inte genomförs i särskilda lokaler.

I vår bok Förmåner kan du läsa om den skattemässiga behandlingen av alla möjliga förmåner.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!