Vårbudgeten – en sammanfattning

Företagande - Vårbudgeten – en sammanfattning - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Riksdagen har nu sagt ja till den vårändringsbudget som regeringen lämnade i april detta år. Beslutet innebär bland annat en nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga, en förlängning av växa-stödet samt höjda miljöskatter. De nya reglerna börjar gälla 1 augusti 2019. 

Publicerad: 2019-06-19
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

En nedsättning av arbetsgivaravgifterna införs för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Sänkningen av arbetsgivaravgiften innebär att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21%. Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer att gälla lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.

De nya reglerna tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli 2019. Det betyder att årets sommarjobbare kommer att missa större delen av nedsättningen.

Växa-stödet förlängs

Enmansföretag som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde – så kallat växa-stöd. Växa-stödet innebär att arbetsgivare bara behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21% (istället för fulla arbetsgivaravgifter) under 12 månader för den först anställde. Denna tid förlängs nu till 24 månader. De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2019 och ska gälla anställningar som påbörjas 1 mars 2018 och senare.

Reglerna upphör att gälla vid utgången av 2021, men regeringen avser att under mandatperioden återkomma med ett förslag om att reglerna ska göras permanenta.

Flygskatten behålls

1 april 2018 infördes en skatt på flygresor för att bidra till att minska flygets klimatpåverkan. I den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom i höstas fanns förslag om att avskaffa flygskatten. Men nu har alltså riksdagen beslutat om att skatten på flygresor kommer att behållas.

Höjda miljöskatter

Skatten på diesel som används i gruvfordon och skatten på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk höjs.

För att öka kemikalieskattens styreffekt och ytterligare driva utvecklingen mot en giftfri hemmiljö höjs även kemikalieskatten på kemikalier i viss elektronik (vitvaror, mobiltelefoner, datorer, TV-apparater mm). Skatten höjs till 11 kronor per kilogram för vitvaror och 160 kronor per kilogram för övrig elektronik, dock maximalt 440 kr per vara.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!