Verkshöjd

Verkshöjd är ett upphovsrättsligt begrepp. Endast litterära eller konstnärliga produkter som uppnår verkshöjd kan skyddas av upphovsrätten. En produkt har verkshöjd om den har en konstnärlig särprägel, individualitet och originalitet. Som huvudregel för bedömningen kan sägas att ett verk inte ska kunna ha skapats av två personer oberoende av varandra. Detta innebär att alltför enkla produkter inte skyddas av upphovsrätten.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för verkshöjd - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.