23 förbättringar som förenklar din vardag

Nu gör vi din bokföring och fakturering ännu enklare! Under sensommaren har vi implementerat hela 23 nya funktioner som hjälper dig att snabba upp ditt arbete. Ta en titt och upptäck finesserna som kommer att förenkla din vardag.

2023-09-15
Bokföring
 •  I listan med verifikationer finns nu en filtrering på verifikationsnummerserier.

 • I listan med verifikationer finns nu en kolumn för ”Summa” som dessutom är sökbar.

 • När du söker på bokföringskonton i verifikationsregistreringen görs sökningen nu enbart på det nummer som sökningen börjar med. 

 • När du söker på bokföringskonton i verifikationsregistreringen och anger ett konto som inte finns upplagt i kontoplanen finns nu en snabbväg via dropdown-listan med konton så att du kan lägga upp kontot direkt.

 • När du granskar en verifikation visas nu en summering av debet/kredit-summorna.

 • I momsrapporten är nu varje momsruta klickbar med drilldownfunktion ner på verifikationsnivå. Om du klickar på en momsruta visas först vilka bokföringskonton som ligger till grund för summan i rutan, i nästa läge visas vilka verifikationer som ligger på det aktuella kontot, och i sista steget visas själva verifikationen

 • I momsavstämningen är nu navigeringen förbättrad. Om du klickar på en verifikation med momsdifferens och sedan sparar eller backar så kommer du tillbaka till listan med momsdifferenser.

Dokument
 • I listan med uppladdade dokument finns nu en filtreringstabb för ”Alla dokument” som visar både ohanterade och hanterade dokument i samma lista.

 • I listan med uppladdade dokument finns nu en filtrering på typ, dvs kvitto/leverantörsfaktura/övrigt/okategoriserad.

 • På ett uppladdat dokument är det nu möjligt att ändra på typ och betalsätt via de tre prickarna och valet ”Redigera dokument”.

 • När du väljer att bokföra ett kvitto föreslås nu företagsnamnet som verifikationstext baserat på det organisationsnummer som tolkats vid uppladdningen.

Ekonomiöversikten
 • Via kugghjulet till höger finns nu möjlighet att filtrera huvudboken per bokföringskonton.

 • Om du via kugghjulet till höger filtrerar på bokföringsdimensioner visas nu även vyn ”Grafer och nyckeltal” filtrerat per den bokföringsdimensionen.

Fakturering
 • När du bifogar bilagor i fakturaregistreringen finns nu möjlighet att bifoga flera filer på samma gång. 

 • I listan med kundfakturor finns nu möjlighet att filtrera per ett datumintervall.

 • När du ska skicka en faktura som e-faktura så visas nu ett fält för ”Peppol-ID” direkt på leveransmetoden i fakturaregistreringen.

Leverantör
 • När du skapar en ny leverantörsfaktura finns nu ett fält för ”Moms” som underlättar i nästa steg när du ska bokföra leverantörsfakturan.

 • När du skapar en ny leverantörsfaktura och leverantören inte finns upplagd i leverantörsregistret finns nu en snabbväg via dropdown-listan med leverantörer så att du kan lägga upp leverantören direkt.

 • Förbättrad datumväljare som gör inmatningen av fakturadatum och förfallodatum smidigare.

 • I listan med leverantörsfakturor finns nu möjlighet att filtrera per ett datumintervall.

 • Om du har råkat bifoga fel bild till en leverantörsfaktura finns nu möjlighet att ta bort dokumentet. Det hamnar då åter som ett ohanterat dokument.

Inställningar
 • Nu finns möjlighet att förinställa bokföringskonto för ingående moms på konton för leverantörsfakturor.

 • Nu finns möjlighet att ändra företagstyp.