3 nyheter i vår webbfakturering

– som förenklar företagets fakturahantering  

Nu lanserar vi tre nyheter i vår webbfakturering som förenklar fakturahanteringen för dig som användare. Det handlar om en smidig funktion för utlandsfakturering, möjlighet att enkelt bifoga bilagor till kundfakturor samt en effektiv och hållbar tjänst för inkassohantering.

2022-12-22
  • Utlandsfakturering med smart valutakurshantering

För dig som fakturerar till kunder utomlands finns nu en smidig funktion för att göra detta direkt i webbfaktureringen. Du behöver inte ange några valutakurser manuellt, utan programmet hämtar dessa automatiskt från Riksbanken. I gränssnittet behöver du bara välja språk och valuta på kunden och kan sedan skicka fakturan precis som vanligt. Vid inbetalning har du möjlighet att ange det inbetalda beloppet i både SEK och den utländska valutan, och sedan visas och bokförs valutakursdifferensen automatiskt.  

  • Enkelt att lägga med bilagor till fakturan

I samband med att du skapar en faktura kan du också ladda upp en eller flera bilagor. En ny sektion har lagts till där du snabbt och enkelt väljer dina bilagor i en lista eller genom att använda dig av dra och släpp-funktionen. När du skickar fakturan slås bilagorna samman med fakturan och slutkunden får alltså bara ett dokument med flera sidor. När slutkunden får allt i ett och samma dokument minskar risken för missförstånd och frågor samtidigt som kundens betalningsvilja ökar.

  • Inkassohantering med ett knapptryck

Nu har du även möjlighet att inkassobevaka dina kundfakturor med ett knapptryck. Tjänsten Grön Inkasso tillhandahålls av vår samarbetspartner Inkasso AB Marginalen som har lång erfarenhet av effektiv och human inkassohantering med bibevarade goda kundrelationer. Grön Inkasso är en unik inkassotjänst med fokus på miljö, hållbarhet och social rättvisa. Bland annat går 25 kr per lyckat och avslutat inkassoärende till utvalda organisationer med 90-konto.

Grön Inkasso är en kostnadsfri, effektiv och hållbar tjänst som stärker företagets kassaflöde och likviditet.