Bokföringsdimensioner ger dig bättre koll på ekonomin

– kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt
Nu finns funktionalitet för bokföringsdimensioner i dina app- och webbtjänster. Det betyder att du kan hantera den interna redovisningen och få ut resultatrapporter för kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt utan att behöva öka antalet konton.
2023-06-29
Kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt

De tre bokföringsdimensionerna är alltså kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.

Det är lätt att blanda ihop och förväxla de här snarlika begreppen men i korthet kan skillnaderna förklaras så här:

  • Med kostnadsställe menas till exempel en avdelning, funktion eller ett ansvarsområde inom ett företag.
  • Kostnadsbärare kan vara exempelvis varugrupper som man vill fördela en kostnad på, t ex vitvaror, tillbehör och ljud & bild i en hemelektronikbutik. Ibland är kostnadsbärare och kostnadsställe likställda.
  • Ett projekt är (till skillnad från kostnadsställe och kostnadsbärare) inte bundet till räkenskapsår utan kan sträcka sig över flera år. 
Så här jobbar du med bokföringsdimensionerna i ditt system

I våra app- och webbjänster har du möjlighet att:

  • lägga upp/ändra/ta bort bokföringsdimensioner via inställningarna
  • ange bokföringsdimension i samband med kontering
  • ange bokföringsdimension på kundfakturor
  • ta ut bokföringsrapporterna filtrerat per dimension