Har ditt företag tillräcklig likviditet?

Här visar vi hur du räknar ut ditt företags likviditet och om den är tillräcklig. 

2023-10-09
Likviditet = kassalikviditet

När man talar om ett företags likviditet, är det normalt kassalikvidi­teten man menar. Kassalikviditeten visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Företaget måste ha tillräckligt mycket pengar för att kunna betala sina rörelseutgifter i rätt tid. Om kassalikviditeten är dålig kan det i de flesta fall tolkas som en mycket allvarlig indikator på att det finns problem i företagets ekonomi.