Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30 april.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

–  föreslås gälla juni–augusti 2021
Skatt - Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Arbetsgivaravgifterna för personer mellan 18 och 23 år är sänkta till 19,73 procent under perioden januari 2021–mars 2023.  Nu föreslår regeringen att nedsättningen ska förstärkas under månaderna juni, juli och augusti 2021. Läs mer om förslaget längst ner på denna sida. 

Publicerad: 2021-04-01
Åtgärd mot ungdomsarbetslöshet

I budgetpropositionen aviserade regeringen att ett förslag om en tidsbegränsad ungdomsrabatt (18-23 år) på arbetsgivaravgiften skulle lämnas under våren 2021, och tanken var att denna rabatt skulle gälla från 1 april 2021.

Pandemin har dock inneburit att ungdomsarbetslösheten ökat, varför regeringen och samarbetspartierna enades om att tidigarelägga denna åtgärd och nu har riksdagen fattat beslut i frågan.

Sedan 1 augusti 2019 finns en rabatt på arbetsgivaravgiften på ersättning till yngre ungdomar (15- 18 år).

18-23 år – rabatt redan från 1 januari

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften införs för ersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen gäller ersättningar som betalas under perioden 1 januari 2021–31 mars 2023.

Arbetsgivaravgiften ska under denna period uppgå till ålderspensionsavgiften plus nio tjugondelar av de övriga avgifterna och den allmänna löneavgiften, dvs 19,73%. Det motsvarar en nedsättning med 11,69 procentenheter (jämfört med fulla arbetsgivaravgifter, 31,42%).

Nedsättningen begränsas till löner på max 25 000 kr/månad – på överskjutande belopp är det ingen nedsättning.

Exempel:

LönLönekostnad 2020Lönekostnad 2021Rabatt
15 00019 71317 9591 754
25 00032 85529 9322 923

Om man har regional nedsättning (i stödområde) ska den totala nedsättningen inte innebära att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21%).

När börjar ändringarna att gälla?

Ändringarna träder i kraft 6 februari 2021 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 december 2020.

Om man redan lämnat in sin arbetsgivardeklaration (AGI) avseende januarilönen behöver man göra en rättelse för att få in de korrekta/lägre arbetsgivaravgifterna för ungdomar.

Ingen förseningsavgift i februari 

På grund av de nya reglerna har Skatteverket beslutat att inte ta ut förseningsavgift på arbetsgivardeklarationer i februari. Detta eftersom reglerna träder ikraft 6 februari, bara en vecka före sista inlämningsdatum av arbetsgivardeklarationen. 

Arbetsgivardeklaration (AGI) – så funkar det

Arbetsgivare ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI) till Skatteverket. AGI lämnas precis som den tidigare arbetsgivardeklarationen senast den 12:e i månaden (26:e för större företag) efter löneutbetalningsmånaden.

Lämnas elektroniskt eller på papper

Arbetsgivardeklarationen kan lämnas elektroniskt eller på papper. Elektroniskt lämnas den antingen genom att en fil med samtliga uppgifter överförs eller genom att arbetsgivaren manuellt registrerar nödvändiga uppgifter för varje betalningsmottagare via e-tjänsten Arbetsgivardeklaration på Mina sidor på Skatteverkets hemsida. I e-tjänsten kan du se vilka arbetsgivardeklarationer du har kvar att lämna in och du får hjälp med uträkning och summering. Du får även en kvittens på att din arbetsgivardeklaration är inlämnad.

Behörig företrädare eller deklarationsombud

Den som lämnar AGI ska vara behörig företrädare eller registrerad som deklarationsombud, och loggar in med sin privata e-legitimation. Företaget kan även utse ett registreringsombud som kan göra allt utom att signera och skicka in uppgifterna.

Vill du lämna AGI på papper så är det i så fall två olika blanketter som ska lämnas (blanketterna laddar du ned på Skatteverkets hemsida):

  • Huvuduppgift (SKV 4786) – om arbetsgivaren
  • Individuppgift (SKV 4788) – om betalningsmottagare
AGI-anpassade löneprogram

Våra löneprogram BL Lön och BL Lön Plus är AGI-anpassade, vilket innebär att du kan lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå direkt från programmet. Då behöver du inte fylla i någonting manuellt.

Förslag om förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter 

Regeringen föreslår en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga under perioden juni–augusti 2021. Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna under dessa månader sänks till 10,21% för personer som vid årets ingång fyllt 18 år men inte 23 år.   

Nedsättningen är tänkt att gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr per månad. De nya reglerna föreslås träda ikraft 1 juli 2021 och ska gälla ersättning som betalas ut i juni, juli och augusti detta år. Regeringen kommer att överlämna förslaget till riksdagen i en kommande ändringsbudget.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!