Företagskunskap / Skatt / Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

–  gäller för perioden juni–augusti 2022
LEI-koder för värdepappershandel

Riksdagen har beslutat om en upprepning av förra sommarens rabatt på arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni till augusti. Det innebär 10,21% i arbetsgivaravgift från och med det år man fyller 19 år till och med det år den anställde fyller 23 år.

Publicerad: 2022-03-29
En tillfällig nedsättning från 1 januari 2021

För att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar från 1 januari 2021 till 31 mars 2023. Arbetsgivaravgifterna är under denna period 19,73%.

Ytterligare en tillfällig nedsättning

Under sommaren 2021 fanns också en extra rabatt för denna åldersgrupp, vilket innebar att arbetsgivaravgiften under månaderna juni–augusti endast var 10,21%.

Regeringen fick en del kritik förra året pga att förslaget och beslutet om den extra sommarrabatten kom väldigt sent. Vissa menade att det var dumt att presentera detta när de flesta företag redan hade löst sin sommarbemanning. Därför aviserade regeringen i god tid (september 2021) att man skulle föreslå att denna sommarrabatt även skulle gälla för sommaren 2022.

Sommarrabatten beslutad

Riksdagen har nu beslutat att rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar blir 10,21% under juni–augusti 2022. En sommarrabatt som innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% (istället för 19,73%).

Denna rabatt omfattar alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år (som fyller 19 år under 2022). På motsvarande sätt omfattas 23-åringar om de fyller 23 år någon gång under 2022. Detta är alltså personer som är födda 1999–2003.

Rabatt på högst 25 000 kr/månad

Den förstärkta nedsättningen innebär alltså att endast ålderspensionsavgiften (10,21%) ska betalas på ersättningar upp till 25 000 kr/kalendermånad.

Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% för alla unga mellan 15–23 år, då vi sedan 2019 har rabatt för unga mellan 15–18 år som innebär 10,21% i arbetsgivaravgift.

Ett par exempel på vad sommarrabatten på unga mellan 18–23 innebär i lönekostnad och rabatt:

Exempel:

LönLönekostnad maj 2022Lönekostnad juni–aug 2022Rabatt
15 00017 95916 5311 428
25 00029 93227 5522 380


Arbetsgivardeklaration (AGI) – så funkar det

Arbetsgivare ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI) till Skatteverket. AGI lämnas precis som den tidigare arbetsgivardeklarationen senast den 12:e i månaden (26:e för större företag) efter löneutbetalningsmånaden.

Lämnas elektroniskt eller på papper

Arbetsgivardeklarationen kan lämnas elektroniskt eller på papper. Elektroniskt lämnas den antingen genom att en fil med samtliga uppgifter överförs eller genom att arbetsgivaren manuellt registrerar nödvändiga uppgifter för varje betalningsmottagare via e-tjänsten Arbetsgivardeklaration på Mina sidor på Skatteverkets hemsida. I e-tjänsten kan du se vilka arbetsgivardeklarationer du har kvar att lämna in och du får hjälp med uträkning och summering. Du får även en kvittens på att din arbetsgivardeklaration är inlämnad.

Behörig företrädare eller deklarationsombud

Den som lämnar AGI ska vara behörig företrädare eller registrerad som deklarationsombud, och loggar in med sin privata e-legitimation. Företaget kan även utse ett registreringsombud som kan göra allt utom att signera och skicka in uppgifterna.

Vill du lämna AGI på papper så är det i så fall två olika blanketter som ska lämnas (blanketterna laddar du ned på Skatteverkets hemsida):

  • Huvuduppgift (SKV 4786) – om arbetsgivaren
  • Individuppgift (SKV 4788) – om betalningsmottagare
AGI-anpassade löneprogram

Våra löneprogram BL Lön och BL Lön Plus är AGI-anpassade, vilket innebär att du kan lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå direkt från programmet. Då behöver du inte fylla i någonting manuellt.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!