Företagande / Inkomstbegrepp

Inkomstbegrepp 

 – inkomst, inbetalning och intäkt 
LEI-koder för värdepappershandel

De olika inkomstbegrepen betyder olika saker och skillnaderna har stor betydelse. Här kan du läsa om vad Intäkt, inkomst respektive inbetalning innebär. 

Publicerad: 2019-03-20

I vardagligt språk används ord som inkomst, inbetalning och intäkt synonymt. De är helt enkelt olika uttryck för att man fått pengar för någon sak eller prestation.

Inom företagsekonomin gör man dock skillnad på de tre begreppen inkomst, inbetalning och intäkt. De betyder olika saker och skillnaderna har stor betydelse inom bl a kalkylering, beskattning och redovisning. Här går vi igenom vad dessa tre centrala inkomstbegrepp betyder.

En inkomst uppstår då företaget har slutfört en prestation, t ex utfört en tjänst eller levererat en vara. Man behöver alltså inte ha fått betalt för att inkomsten ska uppstå. I redovisningen är inkomstdagen den dag företaget fakturerar prestationen. Vid kontantförsäljning får säljaren betalt i direkt samband med slutförd prestation, vilket innebär att inkomsten och inbetalningen sammanfaller.

En inbetalning är när det kommer in pengar till företaget. Vid kontantförsäljning uppkommer, som vi konstaterat ovan, tidpunkten för inkomst och inbetalning samtidigt. Men så är det inte vid försäljning på kredit, dvs mot faktura. Där löper en viss tid, vanligen 10–30 dagar (kredittiden), mellan inkomst- och inbetalningsdagen.

Begreppet intäkt är kopplat till företagets redovisning  och beskattning. Intäkten är en periodiserad inkomst. Intäkten är de sammanlagda inkomsterna som hör till en viss tidsperiod, t ex ett år eller en månad. Att periodisera inkomster innebär att inkomsterna placeras i rätt redovisningsperiod, med utgångspunkt i när de skapats. Här tittar man mest på när en prestation faktiskt har utförts, och bryr sig mindre om när prestationen har fakturerats eller betalats.

Exempel:
En IT-konsult bygger en hemsida åt en kund. Arbetet utförs under 40 timmar i december 2019 och med lika många timmar i januari 2020. Det avtalade priset för tjänsten är 20 000 kr. Den 5 februari skickar vår konsult en faktura på hela beloppet till kunden. Kunden betalar fakturan 3 mars.

  • Inkomsten uppstår när prestationen är slutförd, dvs i januari 2020.
  • Inbetalningstidpunkten blir mars, då kunden utnyttjat sina 30 dagars kredittid.
  • Intäkten blir 10 000 kr i december 2019 och lika mycket i januari 2020.
Läsa mer

I boken Företagets ekonomi får du alla viktiga ekonomiska nyckeltal, rapporter och begrepp utförligt förklarade. Finns som tryckt bok och e-bok.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!