Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!
Företagande / Konsumentprisindex

Konsumentprisindex

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Konsumentprisindex - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Konsumentprisindex (KPI) är ett mått för prisutveckling som beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån (SCB). KPI används bland annat som underlag för beräkning av pensioner, normalbelopp mm. 

Publicerad: 2019-11-12
KPI 2019

                    Basår
Månad19801949
januari 328,56 1 876
februari 331,02 1 890
mars 331,79 1 895
april 334,11 1 908
maj 334,95 1 913
juni 334,47 1 910
juli 335,80 1 917
augusti 334,39 1 909
september 335,95 1 918
oktober 336,04 1 919
november 336,36 1 921

KPI 2018

                   Basår
Månad19801949
januari 322,51 1 842
februari 324,87 1 855
mars 325,76 1 860
april 327,10 1 868
maj 327,86 1 872
juni 328,62 1 876
juli 330,33 1 886
augusti 329,63 1 882
september 331,14 1 891
oktober 330,72 1 888
november 330,40 1 887
december 331,87 1 895

KPI 2017

                   Basår
Månad19801949
januari 317,50 1 813
februari 319,73 1 826
mars 319,68 1 825
april 321,54 1 836
maj 321,74 1 837
juni 321,97 1 838
juli 323,69 1 848
augusti 323,18 1 845
september 323,62 1 848
oktober 323,38 1 846
november 324,04 1 850
december 325,23 1 857

KPI 2016

                   Basår
Månad19801949
januari 313,13 1 788
februari 314,14 1 794
mars 315,70 1 803
april 315,64 1 802
maj 316,21 1 806
juni 316,54 1 807
juli 316,73 1 809
augusti 316,38 1 807
september 316,91 1 810
oktober 318,00 1 816
november 318,10 1 816
december 319,68 1 825

KPI 2015

                   Basår
Månad19801949
januari 310,75
1 774
februari 312,93
1 787
mars 313,19
1 788
april 313,16
1 788
maj 314,24
1 794
juni 313,33
1 789
juli 313,43
1 790
augusti 312,81
1 786
september 314,06
1 793
oktober 314,29
1 795
november 313,75
1 792
december 314,21
1 794

KPI 2014

                   Basår
Månad19801949
januari 311,39
1 778
februari 312,70
1 786
mars 312,68
1 785
april 313,89 1 792
maj 314,05
1 793
juni 314,70
1 797
juli 313,67
1 791
augusti 313,35
1 789
september 313,85
1 792
oktober 314,02 1 793
november 313,56 1 790
december 314,05 1 793
Årsgenomsnitt

                   Basår
 19801949
2018 328,40 1 875
2017 322,11 1 839
2016 316,43 1 807
2015 313,35 1 789
2014 313,49 1 790
2013 314,06 1 793
2012 314,20 1 794
2011 311,43 1 778
2010 303,46 1 733
2009 299,66 1 711
2008 300,61 1 716
2007 290,51 1 659
2006 284,22 1 623
2005 280,40 1 601
2004 279,20 1 594
2003 278,10 1 588
2002 272,80 1 558
2001 267,10 1 525
2000 260,70 1 489
1999 258,10 1 474
1998 257,00 1 467
1997 257,30 1 469
1996 256,00 1 462
1995 254,80 1 455
1994 248,50 1 419
1993 243,20 1 389
1992 232,30 1 326
1991 227,20 1 297
1990 207,80 1 187
1989 188,10 1 074
1988 176,70 1 009
1987 167,00 954
1986 160,30 915
1985 153,80 878
1984 143,20 818
1983 132,60 757
1982 121,70 695
1981 112,10 640
1980 100,00 571

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!