Fakturering / Kreditera – så krediterar du en faktura

Kreditera – så krediterar du en faktura

LEI-koder för värdepappershandel

Att kreditera en kund kan bli aktuellt när kunden av någon anledning är missnöjd med en levererad vara eller tjänst och därför begär kompensation. Genom att kreditera fakturan kompenserar säljaren kunden för skadan.

Publicerad: 2023-01-04
Vid kreditering betalar säljaren till köparen

En kreditering görs genom att säljaren upprättar en kreditfaktura (kreditnota) till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för skadan. Man kan säga att en kreditfaktura är en motsatt faktura; säljaren betalar kunden. Den ursprungliga fakturan ska inte makuleras utan fortsätter att existera, vid sidan av kreditfakturan, och kreditfakturan ska hänvisa till originalet.

Att kreditera fakturan är också vanligt när säljaren fakturerat ett felaktigt belopp och därför behöver göra en korrigering. Har säljaren fakturerat ett för högt belopp, justerar säljaren detta genom att skicka en kreditfaktura på det överskjutande beloppet till köparen.

Vid kreditering är beloppen negativa

En kreditfaktura utformas på samma sätt som en vanlig faktura med den skillnaden att du använder rubriken Kreditfaktura. En annan skillnad är att vid en kreditering är beloppen negativa.

Så bokför du kreditfakturor
Du krediterar en kund
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
3001
800
1511
1 000
 2610200 

Ett parti tröjor har skickats till en kund, varav ett antal hade fel färg. En kreditfaktura [1511] på 1 000 kr skickas. 800 kr avser försäljning [3001] och 200 kr är utgående moms [2610].

Du får en kreditfaktura från en leverantör
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2440
1 000
4000
800


2640200

Nu har registreringsbeviset kommit och aktiekapitalet förs över från ej registrerat aktiekapital [2082] till kontot för aktiekapital [2081].

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!