Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Fakturering / Kreditera – så krediterar du en faktura

LEI-koder för värdepappershandel

Att kreditera en kund kan bli aktuellt när kunden av någon anledning är missnöjd med en levererad vara eller tjänst och därför begär kompensation. Genom att kreditera fakturan kompenserar säljaren kunden för skadan.

Publicerad:

En kreditering görs genom att säljaren upprättar en kreditfaktura (kreditnota) till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för skadan. Man kan säga att en kreditfaktura är en motsatt faktura; säljaren betalar kunden. Den ursprungliga fakturan ska inte makuleras utan fortsätter att existera, vid sidan av kreditfakturan, och kreditfakturan ska hänvisa till originalet.

Att kreditera fakturan är också vanligt när säljaren fakturerat ett felaktigt belopp och därför behöver göra en korrigering. Har säljaren fakturerat ett för högt belopp, justerar säljaren detta genom att skicka en kreditfaktura på det överskjutande beloppet till köparen.

En kreditfaktura utformas på samma sätt som en vanlig faktura med den skillnaden att du använder rubriken Kreditfaktura. En annan skillnad är att vid en kreditering är beloppen negativa.