Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

När kan jag ta ut dröjsmålsränta?

Svar:
Enligt räntelagen kan man normalt inte ta ut dröjsmålsränta förrän efter 30 dagar – så många kunder väntar till dess med att betala fakturan, oavsett om det står 10, 14 eller 20 dagar på den. Bara om det finns ett i förväg uppgjort avtal (t ex ett konsultavtal) om kortare betalningstid än 30 dagar, kan dröjsmålsränta tas ut tidigare. Enligt räntelagen får du utan avtal ta ut en dröjsmålsränta med högst gällande referensränta plus 8 procentenheter. Men även här gäller att parterna kan avtala om andra villkor, t ex en betydligt högre dröjsmålsränta.

Vid fakturering till en konsument måste du meddela kunden minst 30 dagar i förväg om att utebliven betalning medför dröjsmålsränta. Du bär därför skriva på fakturan att dröjsmålsränta kommer att tas ut efter 30 dagar. ange att du kommer att ta ut dröjsmålsränta vid sen betalning. Om du meddelar kunden först senare, t ex i en betalningspåminnelse, räknas de 30 dagarna från datumet för påminnelsen.