Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Vad är en kontantfaktura?

Svar:
En kontantfaktura är en speciell form av fakturering som innebär att företaget upprättar en faktura och tar betalt direkt vid försäljningstillfället, antingen kontant eller med kort. Om kontantfakturan uppfyller bokföringslagens krav på en verifikation finns inget krav på registrering i ett kassaregister.

Innehållet i kontantfakturan ska vara sådant att man genom dess uppgifter kan identifiera kunden. Därför behöver du ange kundens namn och adress när du registrerar kontantfakturan. Andra uppgifter som behöver finnas med är till exempel datum, vad fakturan avser och vilket belopp det handlar om. Varje enskild kontantfaktura ska ha ett löpnummer, sparas i ursprungligt skick och bokföras enligt reglerna för bokföring av fakturor. Senast påföljande arbetsdag ska den kontanta betalningen av kontantfakturan bokföras.