Laddar...
BL Finans Factoring

Factoring

– för dig som vill sälja eller belåna fakturor

Med BL Finans factoring-tjänster frigör du snabbt kapital för att växa snabbare eller överbrygga tillfälliga likviditetssvackor. Vi erbjuder i samarbete med Capcito både fakturaköp och fakturabelåning. Hela processen från ansökan till utbetalning sköts smidigt och snabbt online. 

För att använda BL Finans factoring-tjänster krävs att du kör Björn Lundéns ekonomisystem. 

Sälja fakturor

Att sälja fakturor innebär att du får pengar direkt och slipper vänta på betalningar från dina kunder. Dessutom slipper du jobbet med påminnelser och risken att inte få betalt.

I samarbete med Capcito erbjuder vi dig som använder BL Administration ett snabbt och flexibelt sätt att sälja fakturor.Genom att importera fakturor direkt från fakturaprogrammet kan Capcito ge dig ett rättvist pris direkt, och du kan sälja fakturor med BankID på bara några klick.

 • Få upp till 99 % av fakturan direkt

 • 1–3,5 % i avgift per faktura

 • Inga hanteringsavgifter 


Läs mer om att sälja fakturor med BL Finans »

Belåna fakturor

Fakturabelåning innebär i praktiken att ditt företag lånar pengar med kundfakturor som säkerhet – ett bra sätt att stärka kassaflödet för att kunna ta in fler affärer och växa snabbare.

I samarbete med Capcito erbjuder vi flexibel fakturabelåning för dig som använder BL Administration. Capcito analyserar din bokföring i realtid och ger dig ett låneerbjudande på 1 minut – på banken kan det ta flera veckor. Du gör ansökan direkt i programmet under Integrationer och BL Finans.  

 • Ränta på 0,8%–2,9% per 30 dagar

 • Inga limitavgifter eller månadsavgifter

 • Betala ränta endast för de dagar du lånar


Läs mer om fakturabelåning med BL Finans »


BL Finans i samarbete med Capcito

BL Finans   Capcito


Mer om factoring

Factoring är ett samlingsnamn för fakturaköp och fakturabelåning. Syftet med de båda formerna är detsamma – att företag som har en utestående kundfaktura kan få betalning för den redan i dag.

Att företaget får betalt direkt innebär att det frigörs kapital som kan användas i verksamheten. Detta innebär effektivare finansiering och ökat handlingsutrymme – och därigenom möjlighet till ökade affärer och snabbare tillväxt.

Factoring har blivit ett populärt och tidseffektivt alternativ till vanliga banklån som ofta är krångliga, tidskrävande och otillgängliga. Det ska även poängteras att bankerna blivit mer restriktiva när det gäller utlåning till småföretag och inte minst till tjänsteföretag som har personalen som den viktigaste tillgången – personalen kan gå ut genom dörren redan i morgon, som bankerna uttrycker det. 

De främsta fördelarna med factoring

 • ditt företag får betydligt bättre likviditet eftersom merparten av fakturabeloppet sätts in på företagets konto redan samma dag eller någon dag efter att fakturan har skickats
 • företaget får räntevinster eftersom kunderna i allmänhet betalar snabbare till factoringföretaget än vad de annars skulle ha gjort
 • företaget slipper en hel del arbete med faktura- och reskontra­hanteringen
 • factoringföretaget ofta är bättre på att driva en effektiv kravverksamhet vilket leder till att kundförlusterna minskar
 • factoringföretaget ofta är bättre på att ta ut dröjsmålsränta av ­kunderna.


Sälja fakturor med eller utan regress

Det finns två typer av fakturaköp – med regress och utan regress.

Vid fakturaköp med regress har du som fakturasäljare ett krav på dig att återta ansvaret för fakturan om den fortfarande är obetald ett visst antal dagar efter fakturans förfallodatum.

Vid fakturaköp utan regress övertar factoringbolaget fakturan fullt ut och övertar därmed också risken för både sen och utebliven betalning.

Med regress = ditt ansvar om din kund inte betalar

Utan regress = factoringbolaget övertar allt ansvar, även kreditrisk

Vid försenade betalningar har factoringbolaget rätt att ta ut dröjsmålsränta, inkassoavgifter, mm. Dessa tillfaller då factoringbolaget.

Fakturaköp utan regress är normalt dyrare än fakturaförsäljning med regress. När man säljer fakturor får säljaren mellan 80 och 100 % av fakturabeloppet, inklusive moms.

Bokföring av factoring

När företaget belånar sina kundfakturor innebär det att företaget självt står risken om kunden inte betalar. Fakturorna är bara lämnade som säkerhet till factoringföretaget för den beviljade krediten. Det är viktigt att du förstår att företagets fordringar på kunderna å ena sidan och dess skuld till factoringföretaget å den andra lever separata liv. Det innebär att de belånade kundfordringarna ska finnas upptagna som kundfordringar i balansräkningen och det lån som företaget har från factoringföretaget ska redovisas som skuld.

Så bokför du belåning av fakturor

Fakturan skickas till kunden
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1511 22 500 3001 18 000


2611 4 500

En faktura [1511] på 22 500 kr [3001] plus moms [2611] skickas till kunden.

Fakturan pantförskrivs hos factoringföretaget
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1512 22 500 1511 22 500
Fakturan pantförskrivs och bokas om från kundfordringar [1511] till belånade (pantförskrivna) kundfordringar [1512].

I BAS-kontoplanens anvisningar skriver man att du ska göra detta sedan du har fått ett kvitto på att factoringbolaget har tagit emot fakturan. Problemet är att inte alla factoringföretag skickar något sådant kvitto. Du ser då inte att dina fakturor har kommit fram förrän du antingen får pengar eller får en avräkningslista.

Vi tycker att du kan välja mellan dessa två metoder:

– du bokför den här transaktionen direkt när du skickar fakturorna till factoringföretaget eller

– du väntar med bokföringen tills du får pengar och i den avräkningen ser att fakturan är belånad eller tills du får nästa avräkningsrapport från factoringföretaget.

Fakturan belånas
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1930 14 900 2810 15 000
6064 80

2640 20    

 

 
När fakturan belånas ska företaget bokföra en skuld till factoringbolaget. 

Kunden betalar till factoringföretaget
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2810 15 000 1512 22 500
8400 1 000

1930 6 500    


Kunden betalar direkt till factoringföretaget. Skulden till factoringföretaget [2810] minskar med 15 000 kr och den belånade kundfordran [1512] minskar med 22 500 kr. Factoringbolaget tar ut 1 000 kr i ränta [8400] och resterande 6 500 kr förs in på företagskontot [1930].

Kunden betalar direkt till dig
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1910 22 500 1512 22 500
Kunden betalar av misstag fakturan på 22 500 kr kontant [1910] direkt till dig. Den belånade kundfordran [1512] försvinner därmed.

Det kan ställa till problem i redovisningen om kunden betalar direkt till dig. Givetvis ska du ändå ta emot pengarna om kunden kommer till dig och vill betala kontant. Att avvisa en kund som vill betala verkar ju inte särskilt vettigt.

Men du måste omedelbart meddela factoringföretaget om vad som har hänt. Annars kanske de skickar en betalningspåminnelse till kunden, och det betyder onödig badwill för dig. Sedan måste du följa factoringföretagets instruktioner. De pantförskrivna kundfordringarna har ju minskat med 22 500 kr utan att din skuld till factoringföretaget på 15 000 kr har minskat. Det kan betyda att limiten har överskridits, och i så fall kanske factoringföretaget begär att du betalar in pengar.

Du reglerar beloppet med factoringföretaget
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2810 15 000 1920 16 000
8400 1 000

Du betalar in 16 000 kr till factoringföretaget via plusgirot [1920] och därmed bokar du också bort skulden på 15 000 kr på avräkningskontot [2810]. Factoringbolagets ränta på 1 000 kr [8400] debiteras.

Så bokför du när du säljer fakturor

Försäljning av fakturor
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1920 21 000 1511 22 500
6064 1 200

2641 300    

 

 
Du får in 21 000 kr från factoringföretaget via plusgirot [1920] och därmed bokar du också bort kundfordran på 22 500 kr på kontot för kundfordringar [1511]. Factoringbolagets tar ut en avgift på 1 200 kr vilken bokförs på konto [6064], Factoringkostnader. Ingående momsen på hanteringskostnaden debiteras på konto [2641] med 300 kr.

Belånade fakturor i bokslutet/årsredovisningen (K2)

Har ditt aktiebolag belånat sina kundfordringar (factoring) ska du i balansräkningen ta upp det lån som finns på balansdagen i posten Övriga skulder. Den del av factoringskulden som förfaller senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som långfristig skuld.

De belånade kundfordringarna ska redovisas som tillgång under rubriken Kortfristiga fordringar i posten Kundfordringar.