Laddar...
BL Finans Finansiering

Företagslån

I samarbete med Marginalen Bank erbjuder vi marknadens kanske mest förmånliga företagslån. Tack vare en EU-garanti är din personliga borgen begränsad till 20 % plus att du får ränterabatt. Använder du ekonomisystemet BL Administration kan vi även erbjuda flexibla kortfristiga företagslån där du får lånebesked direkt baserat på din bokföring och fakturerad försäljning, en mer rättvis bedömning än gamla årsbokslut.

Bästa företagslånet? Bara 20 % personlig borgen och ränterabatt.

Är ditt företag i behov av finansiering? Som kund till BL Finans får du tillgång till Lilla Företagslånet, ett unikt låneerbjudande från Marginalen Bank med ränterabatt och lägre krav på personlig borgen. Det är möjligt tack vare en EU-garanti, något som Marginalen Bank erbjuder som första och enda svenska bank.


 Ta mig till erbjudandet »

Företagslån med snabba lånebesked för dig som kör BL Administration

I samarbete med Capcito erbjuder vi ett flexibelt företagslån för dig som använder BL Administration. Capcito analyserar din bokföring i realtid och ger dig ett låneerbjudande på 1 minut – på banken kan det ta flera veckor. Du gör ansökan direkt i programmet under Integrationer och BL Finans.

 Ta mig till erbjudandet »


 anders_henriksson.jpg

Viktigt att välja rätt företagslån eller kreditform

Nästan alla företag behöver låna kapital till verksamheten. Det finns många sätt att göra detta på. För en god lönsamhet är det viktigt att du väljer rätt kreditformer och rätt kreditgivare.

Inte bara räntan påverkar kostnaden

Det finns andra faktorer än räntesatsen som påverkar hur dyr en kredit blir. Hit hör:

  • uppläggningsavgift
  • aviseringsavgift, expeditionsavgift eller vad långivaren valt att kalla den
  • hur ofta du betalar
  • möjligheten att lösa lånet i förtid
  • principerna för långivarens möjlighet att höja räntesatsen.

Ofta personlig borgen även vid företagslån

Har du aktiebolag eller handelsbolag måste du med största sannolikhet gå i personlig borgen för företagets krediter, helt eller delvis.

Med BL Finans företagslån i samarbete med Marginalen Bank är din personliga borgen begränsad till endast 20 % – plus att du betalar en rabatterad ränta »

I en enskild näringsverksamhet är du alltid personligt betalningsansvarig för företagets samtliga skulder. Det är du även i ett handelsbolag, även om du lämnar bolaget, men bara upp till den nivå skulderna låg på när du gick ur handelsbolaget. För att gardera sig mot att eventuella nya ägare till handelsbolaget är mindre kreditvärdiga, begär därför kreditgivarna personlig borgen.

Normalt rörlig ränta på företagslån

Lån med rörlig ränta kan du nästan alltid få lösa när du vill. Likaså ett lån med fast ränta om marknadsräntan stiger kraftigt. Om marknadsräntan däremot sjunker måste du betala långivaren en ersättning för dennes merkostnader. Långivaren tjänar ju på att ditt lån står kvar med en fast ränta som överstiger marknadsräntan. Att lösa en kredit som löper med fast ränta kan därför bli dyrt. Avgiften är dock avdragsgill eftersom den jämställs med ränta.

Det är omöjligt att ge råd om vad som är bäst, lån med rörlig ränta eller att binda räntan i två, fem eller tio år. Vid företagslån handlar det normalt om rörliga räntor eftersom säkerheterna inte är sådana att det kan bli aktuellt med bunden ränta.

Amortera ofta

Du tjänar alltid på att amortera lånet så ofta som möjligt. Genom täta amorteringar sjunker skulden snabbare och den totala räntan blir lägre.

Ett företagslån löper med 5% ränta. Den 1 januari ett år är skulden 1 miljon kr. Lånet amorteras med 30 000 kr varje kvartal, vilket gör 120 000 kr per år. Under året blir räntan 47 750 kr. Om lånet i stället läggs om så att det amorteras med 10 000 kr varje månad så blir räntan 47 250 kr under året, dvs en besparing med 500 kr.

Kontokredit – ett alternativ till företagslån

Ett alternativ till, eller ett komplement till företagslån, är en kontokredit. De allra flesta företag behöver en kontokredit (kallades tidigare checkkredit). Det är en bra kredit på så sätt att du bara behöver betala ränta på den del av krediten som utnyttjas dag för dag. Som kompensation tar banken en limitavgift (kontraktsränta) som brukar vara mellan 0,5 och 2% av den kreditgräns som är avtalad. Du bör därför inte ta till kontokrediten i överkant.

För att kontokrediten ska vara ränteeffektiv krävs en del arbete och planering. Plusräntan är låg, därför måste du hela tiden se till att överskott flyttas till ett placeringskonto med högre ränta.

Ett alternativ till kontokredit för att överbrygga t ex likviditetssvackor är BL Finans Fakturabelåning där du lånar pengar med företagets fakturor som säkerhet. Du lånar så länge du behöver och betalar ränta endast för dessa dagar. Inga limitavgifter.