Aktieägartillskott

Newsroom - Aktieägartillskott - ctl00_cph1_approvedImg

Ett aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital genom att pengar eller andra tillgångar oåterkalleligt (dvs inte som ett lån) förs in i bolaget, t ex kan en fordran på bolaget efterskänkas.

Här hittar du en lättanvänd mall för aktieägartillskott i pdf-format. Den fungerar både för villkorade och för ovillkorade aktieägartillskott.

Alternativ till nyemission

Ett aktieägartillskott kan vara ett alternativ till nyemission av aktier. Det är vanligast med aktieägartillskott när ett företag kommit på obestånd, eller riskerar att komma på obestånd.

Ovillkorat eller villkorat

Ett aktieägartillskott kan vara ovill­korat eller villkorat. Den som gör ett ovillkorat aktieägartillskott har inga krav på att få tillbaka pengarna. Den som gör ett villkorat aktieägartillskott ställer kravet gentemot bolagets aktieägare att bolaget ska betala tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi.

! Ett ovillkorat aktieägartillskott påverkar kapitalvinstberäkningen vid en försäljning av aktierna eller om bolaget går i konkurs eller likvideras eftersom det får räknas med i omkostnadsbeloppet för aktierna. Det får däremot inte villkorade aktieägartillskott göra.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »