Aktiefållan och kvittning

Newsroom - Aktiefållan och kvittning - ctl00_cph1_approvedImg

Ett bolag har outnyttjade förluster från aktieförsäljningar i aktiefållan. Får dessa förluster kvittas mot utdelning på marknadsnoterade andelar eller mot schablonintäkten på investeringsfonder?

Svar:

Nej, förlusterna i den s k aktiefållan får bara utnyttjas mot vinster vid försäljning av motsvarande värdepapper.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!