Amorteringskrav från 1 juni 2016

Newsroom - Amorteringskrav från 1 juni 2016 - ctl00_cph1_approvedImg

Nu är beslutet fattat som innebär amorteringskrav på nya bolån. Det innebär i huvudsak att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om amorteringskravet. Detta innebär att Finansinspektionen (FI) kan reglera hur amorteringskravet ska se ut i detalj.

För att minimera risken att detta påverkar nyproduktion av bostäder, är lån gällande nyproduktion undantagna under 5 år. Undantag får också göras om särskilda skäl föreligger, t ex närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa.

Lagändringen trädde i kraft 1 maj 2016 och FI:s förslag till föreskrifter om krav på amortering, föreslås gälla från och med 1 juni 2016.

Föreskrifterna innebär att nya bolån som överstiger en belåningsgrad på över 70% ska amorteras ned med minst 2% av det ursprungliga lånebeloppet/år. Lån med en belåningsgrad mellan 50% och 70% ska amorteras med minst 1% per år. Bostaden får omvärderas vart femte år, eller om det skett en avsevärd förändring, och det begreppet omfattar inte vanliga renoveringar av t ex kök och badrum. Tilläggslån – om du t ex ska renovera din bostad – innebär inte att hela lånet räknas som ett nytt lån, den delen ska istället amorteras på 10 år.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!