Anstånd med inbetalning av helårsmoms

Newsroom - Anstånd med inbetalning av helårsmoms - ctl00_cph1_approvedImg

Riksdagen har beslutat att även de som har helårsmoms ska omfattas av en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning. Ändringarna börjar gälla 6 april 2020. 

Anstånd även för helårsmoms

Riksdagen har tidigare beslutat om ett tillfälligt anstånd med preliminärskatteavdrag och socialavgifter. Anstånden gäller även för moms som betalas månads- eller kvartalsvis. Anstånd med helårsmoms omfattades dock inte av detta beslut.

Nu har ett nytt beslut tagits om att anståndet även ska gälla för helårsmoms. Enligt beslutet kan anstånd med betalning beviljas för moms som avser ett beskattningsår och som deklareras under perioden 27 december 2019 till 17 januari 2021.

Om inbetalning av momsen som redovisas 27 december 2019 till mars 2020 redan har skett när anståndet beviljas kommer motsvarande belopp att krediteras som en inbetalning på skattekontot.

Anståndstidens bortre gräns

Anståndstiden för helårsmoms får bestämmas till längst ett år från beslutsdagen om anstånd, vilket betyder att anståndstiden kan vara som längst till och med 17 januari 2022.

Riksdagen har även beslutat att anståndstiden när det gäller anstånd med inbetalning av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter respektive moms, vars redovisningsperiod är en månad eller ett kvartal, som längst ska gälla till och med 12 november 2021.

Anståndsavgift

Precis som när det gäller anstånd med inbetalning av skatt och månadsmoms eller kvartalsmoms ska anstånd som beviljats för betalning av helårsmoms, förutom kostnadsränta (motsvarande basräntan, som beräknas med utgångspunkt i beloppets ursprungliga förfallodag, även en anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet betalas.

Anståndsavgiften tas ut per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. Anståndsavgiften ska senast betalas då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.

Byte av redovisningsperiod

Riksdagen har även beslutat att införa bestämmelser om att det inte ska gå att kombinera anstånden. Den som byter redovisningsperiod från ett beskattningsår får antingen beviljas anstånd för sin helårsmoms eller anstånd med inbetalning av kvartals- eller månadsvis redovisad moms.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »