Anstånd med skatteinbetalning

Newsroom - Anstånd med skatteinbetalning - ctl00_cph1_approvedImg

På grund av att många företag drabbas hårt ekonomiskt av Coronaviruset har riksdagen nu beslutat om en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms.

Anstånd med preliminärskatteavdrag, socialavgifter och moms
  • Anståndet kan beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och månadsmoms. För moms som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod.

  • Anståndet gäller redovisningsperioderna januari–september 2020.
  • Anstånd med betalningen för helårsmoms gäller för moms som redovisats under perioden 27 december 2019 till 17 januari 2021.
  • Om inbetalning för redovisningsperioderna januari–mars, respektive inbetalning av helårsmoms som deklareras 27 december 2019 till 17 januari 2021, redan har skett när anståndet beviljas kommer skatten och avgiften att återbetalas av Skatteverket.
  • Anståndstiden får bestämmas till längst ett år från beslutsdagen om anstånd.
  • Anståndsbeloppet ska betalas in senast den närmaste förfallodag för inbetalning av skatter, arbetsgivaravgifter och moms som infaller efter det att anståndstiden upphör.
Anståndsavgift

Om anstånd beviljats ska, förutom kostnadsränta (motsvarande basräntan) som beräknas med utgångspunkt i beloppets ursprungliga förfallodag, även en anståndsavgift på 0,3% av anståndsbeloppet betalas. Anståndsavgiften ska tas ut per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. 

Anståndskostnaden är inte avdragsgill.

För ett aktiebolag motsvarar anståndskostnaden en avdragsgill ränta på ca 6%.

Beslut om sänkt kostnad för anstånd

Riksdagen har nu beslutat att det ska bli mindre kostsamt att skjuta upp inbetalningen av skatt. Enligt beslutet ska kostnaden för anstånd motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter, från och med den sjunde kalendermånaden, tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år istället för drygt 6%. 

Stina har fått anstånd med 48 000 kr i skattebetalningar. Förfallodagen för skatterna var 12 april 2020 och Anna har fått anstånd till 12 april 2021 (dvs ett år).

Kostnadsräntan för ett år blir 1,25% x 48 000 = 600

Anståndsavgiften blir 0,2% x 6 månader x 48 000 = 576 kr

Den sammanlagda kostnaden för anståndet blir alltså 600 + 576 = 1 176 kr.

De nya reglerna börjar gälla 1 juni 2020 och ska tillämpas på anstånd som har beviljats från och med 30 mars 2020.

Bara för seriösa företag

Det är bara företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa som kan få anstånd. Företag med stora skatteskulder kommer inte beviljas anstånd.

Ansökan om anstånd

Ansökan om tillfälligt anstånd görs i Skatteverkets e-tjänst Mina sidor. Både företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet. Man kan även ansöka om anståndet på Skatteverkets blankett SKV4839, men det går snabbare att få beslutet om man använder tjänsten i Mina sidor.

Helårsmoms

Riksdagen har beslutat att även de som har helårsmoms ska omfattas av en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning. Enligt beslutet kan anstånd med betalning beviljas för moms som avser ett beskattningsår och som deklareras under perioden 27 december 2019 till 17 januari 2021. Ändringarna gäller från och med 6 april 2020. 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!