Anstånd med skatteinbetalning

Newsroom - Anstånd med skatteinbetalning - ctl00_cph1_approvedImg
Anstånd med preliminärskatteavrag, socialavgifter och moms

För att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag till följd av virusutbrottet har riksdagen beslutat om ett tillfälligt anstånd med preliminärskatteavdrag och socialavgifter. Anståndet ska även gälla moms som betalas månads- eller kvartalsvis. Helårsmoms omfattas inte av lagändringen.

  • Anståndet ska enligt förslaget beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och månadsmoms. För moms som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod.
  • Anståndet föreslås gälla redovisningsperioderna januari–september 2020.
  • Om inbetalning för redovisningsperioderna januari–mars redan har skett när anståndet beviljas kommer skatten och avgiften att återbetalas av Skatteverket.
  • Anståndstiden får bestämmas till längst ett år från beslutsdagen om anstånd.
  • Anståndsbeloppet ska betalas in senast den närmaste förfallodag för inbetalning av skatter, arbetsgivaravgifter och moms som infaller efter det att anståndstiden upphör.
Anståndsavgift

Riksdagen har beslutat att om anstånd beviljats ska, förutom kostnadsränta (motsvarande basräntan) som beräknas med utgångspunkt i beloppets ursprungliga förfallodag, även en anståndsavgift på 0,3% av anståndsbeloppet betalas. Anståndsavgiften ska tas ut per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. 

Anna har fått anstånd med 48 000 kr i skattebetalningar. Förfallodagen för skatterna var 12 april och Anna har fått anstånd till 12 juli (dvs i 91 dagar).

Anståndsavgiften blir 0,3% x 3 månader x 48 000 = 432 kr

Kostnadsräntan blir 91/365 x 1,25% x 48 000 = 149,59

Den sammanlagda kostnaden för anståndet blir alltså 576 + 149,59 = 581,59 kr.

Bara för seriösa företag

Det är bara företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa som kan få anstånd. Företag med stora skatteskulder kommer inte beviljas anstånd.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 30 mars 2020. Det innebär att Skatteverket från och med detta datum kan bevilja anstånd som omfattar redovisningsperioder från och med januari 2020.

Ansökan om anstånd

Ansökan om tillfälligt anstånd görs i Skatteverkets e-tjänst Mina sidor från den 30 mars. Både företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet. Man kan även ansöka om anståndet på Skatteverkets blankett SKV4839, men det går snabbare att få beslutet om man använder tjänsten i Mina sidor.

Helårsmoms?

Regeringen har även föreslagit att det ska vara möjligt att få anstånd med helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. Detta är dock inte beslutat ännu.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!