Ansvarsfrihet – vad innebär det?

Newsroom - Ansvarsfrihet – gäller inte mot tredje part - ctl00_cph1_approvedImg

Ansvarsfrihet är en juridisk term och handlar om godkännande av de ansvarigas verksamhet i vissa associationsformer (företagsformer).

Bolagsstämman i ett  aktiebolag och föreningsstämman i en ekonomisk förening, ideell förening, bostadsrättsförening m fl, beslutar om styrelse och vd ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Vägrad ansvarsfrihet innebär att styrelsen eller delar av den kan krävas på skadestånd. Ansvarsfrihet beviljas individuellt. Det innebär att vd och/eller vissa styrelseledamöter kan beviljas ansvarsfrihet medan andra vägras. Om företaget eller föreningen har revisor ska denne i revisionsberättelsen rekommendera stämman att ge eller inte ge styrelsen ansvarsfrihet.

Ansvarsfriheten gäller aktiebolagets eller föreningens möjlighet att kräva styrelsen eller enskilda ledamöter på skadestånd. Tredje parts (leverantörer, kreditgivare m fl) möjligheter att stämma företaget eller föreningen påverkas inte av stämmans beslut i ansvarsfrihetsfrågan.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!