Bokföra aktieägartillskott – konteringsexempel

Newsroom - Bokföra aktieägartillskott – konteringsexempel - ctl00_cph1_approvedImg

Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital. 

Ett ovillkorat aktieägartillskott får räknas med i anskaffnings­värdet på aktierna. Villkorade aktieägartillskott får däremot inte räknas med i anskaffningsvärdet. Detta har betydelse vid beräkning av ­t ex kapitalvinst eller kapitalförlust vid avyttring av aktierna i ett fåmansbolag.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Erhållna aktieägartillskott

Erhållna aktieägartillskott redo­visas direkt i balansräkningen mot fritt eget kapital.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1930 100 000 2093 100 000

Ett aktiebolag får ett aktieägartillskott [2093] genom en bankkonto­insättning på 100 000 kr [1930].

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2093 100 000 2091 100 000

Under det nya året omförs aktieägartillskottet [2093] mot balanserat resultat [2091].
Det är även möjligt att låta tillskottet ligga kvar på konto [2093].

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2091 100 000 1930 100 000

Ett tidigare erhållet villkorat aktieägartillskott [2091] återbetalas från företags­kontot [1930].

Lämnade aktieägartillskott

Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten ”Andelar i koncernföretag”. Om tillskottet är avsett att täcka en förlust bör givaren samtidigt undersöka om det är nödvändigt att skriva ner värdet på aktierna i bolaget.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1310 100 000 1930 100 000

Ett koncernbolag lämnar ett aktieägartillskott [1310] till ett annat koncern­företag.
Beloppet tas från företagskontot [1930].

 

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1930 100 000 1310 100 000

Koncernföretaget som en gång lämnade aktieägartillskottet får nu tillskottet återbetalat [1930], och bokar det mot konto [1310], Andelar i koncern­företag.

Läsa mer

I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »