Bokföra aktiekapital – med konteringsexempel

Newsroom - Bokföra aktiekapital – med konteringsexempel - ctl00_cph1_approvedImg

Aktiekapitalet är det belopp som är registrerat hos Bolagsverket. En höjning av aktiekapitalet som är beslutad men ännu inte regi­strerad kan du ta upp under rubriken pågående nyemission. Även andra kapital­poster än de ovanstående kan förekomma. Det kan t ex vara ej regist­rerat aktiekapital som betalats till bolaget men som inte är registrerat hos Bolagsverket.

Det registrerade aktiekapitalet är det kapital som ägarna satsat vid registreringen av bolaget eller vid ökning av aktiekapitalet. Det lägsta möjliga aktiekapitalet är idag 50 000 kr. Bara tillfälligt kan det vara lägre. Så snart det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste en kontrollbalansräkning upprättas.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Tecknat ej inbetalt kapital
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1690 50 000 2082 50 000

Enligt teckningslista finns 50 000 kr i tecknat men inte ­inbetalt kapital [1690]. Kapitalet bokförs som ej registrerat aktiekapital på ­konto [2082].

Det tecknade kapitalet betalas in
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1930 50 000 1690 50 000 


Det tecknade kapitalet [1690] betalas in på ett bankkonto [1930].

Nybildning med kontanter
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1940 50 000 2082 50 000

Aktiekapitalet, 50 000 kr, betalas in på ett bankkonto [1940]. Bolaget är ­under bildande, 
så pengarna bokförs som ej registrerat ­aktiekapital [2082].

Nybildning med apportegendom
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1220 50 000 2082 50 000

Vid bildandet av bolaget skjuter stiftaren till inventarier [1220] till ett ­värde av 50 000 kr 
i stället för att skjuta till kontanter. Bolaget är under bildande, så apportegendomen bokförs 
som ej registrerat aktiekapital [2082].

Nybildning med apportegendom större än aktiekapitalet
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1210 70 000 2082 50 000
    2097 20 000


Vid bildande av ett aktiebolag har stiftaren satt in en maskin med ett värde på 70 000 kr 
på konto [1210], Maskiner, som apportegendom. Aktiekapitalet 50 000 kr bokas på 
ej ­registrerat aktiekapital [2082]. Det över­skjutande beloppet, 20 000 kr, blir överkursfond 
[2097]. ­Alternativt kan det överskjutande beloppet lånas in till bolaget.

Aktiebolaget registreras
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2082 50 000 2081 50 000

Nu har registreringsbeviset kommit och aktiekapitalet förs över från ej regi­strerat aktiekapital [2082] till kontot för aktiekapital [2081].

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »