Bokföra bredband (fiber)

Newsroom - Bokföra bredband (fiber) - ctl00_cph1_approvedImg

Här tittar vi på hur du ska bokföra bredband (fiber). Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Bredband
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1231 12 000 1930 15 375
6230 300

2641 3 075    

 


Ett företag installerar bredband (fiber) i sin näringsfastighet. Installationskostnaden är 12 000 kr, och bokförs på konto [1231], Installationer. Dessutom har företaget betalat månadsavgiften för bredbandsabonnemanget med 300 kr [6230]. Ingående mom­sen [2641] bokas upp med 3 075 kr. Betalningen görs från företagskontot [1930] med 15 375 kr.

Om en bredbandsinstallation görs i en nybyggnad kan utgiften för installationen läggas till byggnadens anskaffningsvärde.

När det gäller löpande bredbandskostnader, t ex månadsavgifter, kan kontot för datakommunikation [6230] användas.

Om en bredbands­installation görs i näringsidkarens privata bostadsfastighet är det en privat utgift, även om näringsverksamheten bedrivs där.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »