Bokföra faktura

Newsroom - Bokföra faktura – praktiska konteringsexempel - ctl00_cph1_approvedImg
Du skickar en faktura
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1511 10 000 2611 2 000

  3001 8 000


Du skickar en faktura [1511] på 8 000 kr [3001] plus moms [2611].

Så här bokför du när en faktura skickas. Datum är den dag som står på fakturan som fakturadag, vilket också normalt är den dag då du skickar fakturan. Om du vill kan du samtidigt föra in fakturan i en kundreskontra som är en sidoordnad bokföring för kundfordringar. I många bokföringsprogram kan du lägga upp en reskontrabok­föring där fakturorna automatiskt läggs in vid grundbokföringen.

Kunden betalar fakturan
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1920 10 000 1511 10 000

Kunden betalar en faktura [1511] till ditt plusgiro [1920].

Så här ser det ut när du får in pengar på plusgirot som betalning för fakturan. Har du dessutom en separat reskontra måste du föra in datum för betalningen även där, så att du kan se vilka kunder som har betalat. Det har du användning för när du ska skicka ut betalningspåminnelser.
På din bokföringsorder anger du vilken faktura (fakturanummer) du fått betalt för, belopp och hur du har fått betalt. Som underlag för inbetalningen har du kontoutdraget från banken eller plusgirot.

Du tar emot en faktura
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
4000 4 000 2440 5 000
2641  1 000


Du får en faktura på 5 000 kr för ett inköp och bokar upp den som en leve­ran­törsskuld [2440]. Kostnaden för inköpet bokförs, i det här fallet ett material­inköp, [4000], och momsen lyfts [2641].

Så här ska du bokföra när du får en faktura. Det datum du kan välja är antingen den dag du får fakturan (ankomststämpling) eller den dag fakturan är utställd. Ofta är skillnaden bara några dagar, så det ­spelar inte så stor roll vilken metod du väljer.

Du betalar fakturan
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2440 5 000 1930 5 000

Du betalar fakturan [2440] via företagskontot [1930].

Har du dessutom en separat reskontra måste du anteckna datum för betalning även där så att du inte av misstag dubbelbetalar fakturan.

På bokförings­ordern anger du vilken faktura du har betalat, belopp och hur du har betalat. Som underlag för betalningen har du kontoutdraget från banken, plusgirot eller kontantkvitto.

Läsa mer

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »