Bokföra försäljning av presentkort

Newsroom - Bokföra försäljning av presentkort - ctl00_cph1_approvedImg

Här följer en genomgång av hur man bokför försäljning av presentkort och vad som gäller om de inte blir inlösta.

När företaget säljer ett presentkort betraktas det normalt som ett förskott från kund och därmed som en skuld till kunden i bokföringen.

Flerfunktionsvoucher

Om presentkortet gäller för olika obestämda varor och tjänster är presentkortet en så kallad flerfunktionsvoucher. När du säljer en flerfunktionsvoucher vet du vid det tillfället inte vilken momssats som ska användas eftersom presentkortet kan utnyttjas till flera olika varor och tjänster. Försäljningen av presentkortet bokförs som en skuld tills det utnyttjas och någon moms redovisas alltså inte i det här skedet.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1910 1 000
2421 1 000

Ett presentkort har sålts för 1 000 kr [2421] och betalningen görs till kassan [1910].

Betalning görs med presentkort

Först när presentkortet löses in innebär transaktionen en intäkt för företaget. Eftersom det rör sig om en flerfunktionsvoucher redovisas momsen först när presentkortet utnyttjas.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2421 1 000
3001 800


2611 200


En kund handlar för 1 000 kr och betalar med ett presentkort (flerfunktionsvoucher). Transaktionen betraktas som en försäljning [3001] för 800 kr plus utgående moms [2611] med 200 kr. Presentkortsskulden [2421] minskar med 1 000 kr.

Enfunktionsvoucher

Om du däremot säljer ett presentkort som bara kan lösas in mot en specifik vara eller tjänst kallas detta presentkort för en enfunktionsvoucher. I det här fallet ska momsen redovisas redan när kunden köper presentkortet.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1930 1 000
2611 200


2421 800


En kund köper ett presentkort för 1 000 kr och det gäller för en speciell vara. Därmed ska utgående moms [2611] redovisas direkt vid betalningen med 200 kr. Transaktionen ses som ett förskott från kund [2421] och där bokförs nettot 800 kr (som sedan bokas om till ett intäktskonto när presentkortet löses in).

Oinlösta presentkort

Presentkorten bör numreras och ha ett sista giltighetsdatum. När detta datum har passerats, bokas skulden bort och beloppet bokförs som en momsfri sidointäkt. Observera att beloppet inte tas upp som en momsfri försäljning i skattedeklarationen. Detta är ingen omsättning överhuvudtaget i momslagens mening.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2421 800
3690 800

Den sista i månaden finns oinlösta presentkort till ett värde av 800 kr, vars giltighetstid upphör. Beloppet bokas bort från presentkortsskulden [2421] och krediteras en momsfri sidointäkt [3690].

Tips

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »