Bokföra kurser – konteringar och exempel

Newsroom - Bokföra kurser – konteringar och exempel - ctl00_cph1_approvedImg

Kostnader för externa kurser och konferenser är avdragsgilla om de är motiverade och till nytta i företaget. För en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag kan avdragsrätten mins­kas om den privata nyttan är alltför stor. Gäller det en anställd minskas inte avdragsrätten, kostnaden blir istället avdragsgill som personal­kostnad. Det innebär i så fall att den anställde ska förmånsbeskattas och att företaget betalar socialavgifter på den ”privata delen”.

Med vår bokföringssupport har du tillgång till rätt svar och konteringar dygnet runt.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7610 5 000 2440 6 250
2641 1 250


En anställd har gått en kurs som varit till nytta för företaget. Kostnaden för utbild­ningen [7610] och momsen [2641] debiteras medan leverantörs­skulder [2440] krediteras.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7390 6 250 2440 6 250

En anställd har gått en kurs som den anställde bara har nytta av privat, dvs den ­tillför inte företaget något. Kostnaden bokförs som en personalkostnad [7390] (övriga kostnadser­sättningar och förmåner) med leverantörsskulder [2440] som motkonto. Ingen ingående moms kan lyftas eftersom det är fråga om en privat kostnad.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
0759 6 250 0750 6 250
7512 2 000 2730 2 000


När löner registreras nästa gång ska den anställde förmånsbeskattas för marknadsvärdet (= priset) på kursen. Underlaget bokförs på konto [0759] (förmåns­värde övriga förmåner) med konto [0750] (korrektiv­konto för­måner) som ­motkonto. Arbetsgivaravgifter beräknas som vanligt utifrån underlaget och kostnadsförs på kontot Arbetsgivar­avgifter förmåns­värden [7512], med det ­vanliga skuldkontot för arbetsgivar­avgifter [2730] som motkonto. Givetvis ­beräknas också preliminärskatt och dras ifrån lönen.

Kurslitteratur

Samma regler gäller för kurslitteratur som för kurser (se ovan).

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7610 472 2440 500
2641 28


En anställd köper in en bok till den kurs hon ska gå. Boken bokförs som ­utbildning på konto [7610] och momsen 6% bokas upp [2641]. Leverantörsskulder [2440] krediteras.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »