Bokföra påminnelseavgift – konteringsexempel

Newsroom - Bokföra påminnelseavgift – konteringsexempel - ctl00_cph1_approvedImg

Här tittar vi på hur du bokför påminnelseavgift, både till kund och från leverantör. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Påminnelseavgift från leverantören
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
6990 60 1920 60 

Du har betalat en faktura från en leverantör för sent och har därför fått en ­påminnelseavgift. Påminnelseavgiften [6990] betalas via plusgirot [1920].

Påminnelseavgift till kund
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1510 60 3930 60

Du skickar en faktura på en påminnelseavgift till en kund som inte betalat en faktura. Påminnelseavgiften på 60 kr krediteras konto [3930] som en intäkt, ­vilken inte är momspliktig. Fordran på avgiften bokförs på konto [1510], Kundfordringar, med motsvarande belopp.

För att du ska kunna ta ut en påminnelseavgift av kunden för att denne inte betalat sin faktura i tid och du därför måste skicka en skriftlig påminnelse till kunden, måste du ha ett avtal om detta. Påminnelseavgiften är för närvarande maximerad till 60 kr per faktura för en eller flera skriftliga betal­nings­påminnelser. Högre belopp än så kan du inte kräva. Avtal om högre belopp är ogiltiga. Påminnelseavgifter är inte momspliktiga.

Förseningsersättning

Om en fordran inte betalas i tid av en annan näringsidkare har leverantören rätt att, utöver dröjsmålsräntan, ta ut en försenings­ersättning på 450 kr. Rätten till förseningsersättning gäller enbart om leverantören har rätt att ta ut dröjsmålsränta vid förseningen.
Har leverantören rätt till förseningsersättning är gäldenären endast skyldig att betala ersättning för betalningspåminnelser och in­kassokostnader endast till den del dessa överstiger försenings­ersättningen.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »