Bokföra parkeringböter (felparkeringsavgifter)

Newsroom - Bokföra parkeringsböter (felparkeringsavgifter) - ctl00_cph1_approvedImg

Här tittar vi på hur du ska bokföra parkeringsböter. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Parkeringsböter (felparkeringsavgifter)

Parkeringsböter är egentligen inte avdragsgilla kostnader, men om en arbetsgivare betalar p-böter vid tjänstekörning är utgiften avdragsgill som lön. Företaget ska då redovisa socialavgifter på bötesbeloppet. Den anställde som fått parkeringsboten ska förmånsbeskattas för bötesbeloppet. Parkeringsböter som arbetsgivaren betalar betraktas alltså inte som kostnadsersättning. Om en enskild näringsidkare betalar felparkeringsavgifter i sin enskilda firma ska dessa bokföras som eget uttag.

 

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7389 600 1920 600
7512 192 2730 192

 


Parkeringsböterna bokförs på konto [7389], Övriga kostnader och för­måner, och betalningen på konto [1920], Plusgiro. Arbetsgivaravgiften bokförs med 192 kr på [7512], Arbetsgivaravgifter på förmåner, med motkonto [2730], ­Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt.

Läs mer om vad som är avdragsgillt och inte avdragsgillt i vår bok AVDRAG.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »