Bokföra preliminärskatt – konteringsexempel

Newsroom - Bokföra preliminärskatt – konteringsexempel - ctl00_cph1_approvedImg

För de anställda som har sin huvudsakliga sysselsättning i ditt före­tag, ska du dra skatt efter preliminärskattetabell. Har däremot den anställde inte arbetat hos dig som huvudsaklig sysselsättning utan som sidoinkomst gäller en speciell regel. Du ska dra 30% skatt på sido­inkomster förutsatt att de är minst 1 000 kr under ett kalenderår. Vill den anställde att du ska dra skatt efter tabell kan du naturligtvis göra det istället.

Du hittar konteringsexempel för alla tänkbara lönetransaktioner i ­LÖNEHANDBOKEN, en komplett vägledning för dig som arbetar med löneadministration.

Arbetsgivardeklaration
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2710 6 300 1630 12 060
2730 5 760


I samband med arbetsgivardeklaration görs en omföring till kontot Avräkning för skatter och avgifter [1630]. Den består av före­gående månads personal­­skatt [2710], 6 300 kr, och upp­bokade arbetsgivar­avgifter [2730], 5 760 kr.

Senast den 12:e i månaden efter löneutbetalningen måste du lämna arbetsgivardeklaration och betala in skatt och arbetsgivaravgifter för anställda. Är den 12:e en lördag, söndag eller helgdag gäller näst­följande vardag som sista dag. Arbetsgivardeklaration i januari och augusti lämnas den 17:e.
Det är löneutbetalningsdagen som styr, inte den period som lönen avser. Så om en anställd får lön för februari den 1 mars, ska skatte­deklarationen vara Skatteverket tillhanda och ­skattebetal­ningen ­finnas på Skatteverkets konto senast den 12:e april.

Lön till födda 1937 och tidigare
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7015 25 000 2710 8 750
7534 1 537 2730 1 537
    1930 16 250En ålderspensionär född 1937 eller tidigare har fått lön [7015] med 25 000 kr. Efter skatte­avdrag [2710] med 8 750 kr får han sin lön insatt på ett bankkonto från företags­konto [1930] på 16 250 kr. Den särskilda löneskatten 6,15% på 1 537 kr kostnadsförs på konto [7534] och skuldförs på konto [2730].

För löner till anställda som är födda 1937 och tidigare betalar företaget särskild löneskatt med 6,15%.

Lön till pensionärer födda 1938 och senare
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7014 26 000 2710 9 100
7520 4 254 2730 4 254 
    1930 16 900En ålderspensionär född 1938 har fått lön [7014] med 26 000 kr. Efter skatte­avdrag [2710] med 9 100 kr får han sin lön, 16 900 kr, insatt på ett bank­konto från företags­kontot [1930]. Avgifterna på 16,36% (ålderspensionsavgift samt särskild löneskatt) på 4 254 kr kostnadsförs på kontot [7520] och ­bokas upp som en skuld [2730].

När det gäller anställda som fyllt 65 år (vid årets ingång) och omfattas av det nya ­pensionssystemet (födda 1938 och senare) ska man betala ålderpensions­avgift (10,21%) samt särskild löneskatt (6,15%). Det innebär att den totala avgiften blir 16,36%.

Läsa mer

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »