Bokföra presentkort – praktiska konteringsexempel

Newsroom - Bokföra presentkort – praktiska konteringsexempel - ctl00_cph1_approvedImg
Flerfunktionsvoucher – en obestämd vara eller tjänst

När företaget säljer ett presentkort, betraktas det som ett förskott från kund (och därmed en skuld till kunden). Se till att göra en förteckning över dina presentkort så att de oinlösta presentkort där giltighetstiden gått ut inte behöver stå kvar som en skuld.
Om presentkortet ­gäller för olika obestämda varor och tjänster är presentkortet en så kallad flerfunktionsvoucher. Någon moms ska då inte redovisas ­förrän presentkortet utnyttjas.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1910 1 500 2421 1 500

En kund har betalat 1 500 kr kontant [1910] för ett presentkort i en butik vilket bokförs som ett förskott från kunder [2421].

Enfunktionsvoucher – en bestämd vara eller tjänst

Om presentkortet avser en bestämd vara eller tjänst ska transak­tionen behandlas enligt förskottsreglerna och moms redovisas redan vid försäljningen av present­kortet.
När företaget säljer ett presentkort som är utställt av någon organisa­tion och gäller även i andra företag, bokförs försäljningen som en skuld till organisationen.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1910 1 500 2421 1 200


2611 300


En kund betalar en vara som kostar 1 500 kr med ett presentkort. ­Förskott från kunder [2421] debiteras. Försäljningskontot [3001] och kontot för utgående moms [2611] krediteras.

När kunden löser in presentkortet bokför du transaktionen som en vanlig försäljning. När du stämmer av kassan mot dagsrapporten från ditt kassaregister sätts inlösta presentkort upp som en särskild post. Andra poster i kassan är kontanter och kontokortsslippar.
När företaget löser in ett presentkort som är utställt av någon orga­nisation, bokförs mottagandet som en fordran på organisationen. Det kan vara lämpligt att använda särskilda konton för sådana transaktioner. Mottagna presentkort som du får ersättning för vid inlösen jämställs med kontanter i fråga om tidpunkt för bokföring och gemensam verifikation.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1689 1 000 2611 200


3001 800


En kund betalar en vara som kostar 1 000 kr med presentkort. Present­kortet är inte utställt av företaget utan av en organisation och bokas därför som en ­fordran [1689] på organisationen. Försäljningskontot [3001] och moms­kontot [2611] krediteras.

Läsa mer

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »