Corona – så påverkas du som företagare och arbetsgivare

– stödpaket, skatteregler, arbetsrätt, sjukfrånvaro, mm

Regeringen föreslår krispaket med stödåtgärder till företagen i form av korttidsarbete, statligt sjuklöneansvar, uppskov med skattebetalningar, sänkta arbetsgivaravgifter, mm. De arbetsrättsliga frågorna kring hemarbete, olovlig frånvaro, semesterresor, karantän osv är många.

Här nedanför finns inspelade webbinarier där vi gör vårt bästa för att förklara stödpaketen/krispaketen, de nya reglerna och besvara de viktigaste frågorna. Det är tydligt att det finns ett stort behov av såväl information som stöd till företagen under denna prövande period. Genom informativa filmer och artiklar här på webbplatsen vill vi dra vårt strå till stacken i den ansträngda tid som är och som sannolikt väntar för företagen – ryggraden för Sveriges ekonomi och välfärd.


Inspelade webbinarier:


Del 3: Uppdatering kring det allra senaste kring krispaket 1-3 för företag samt en sammanfattande genomgång av det vi tagit upp i tidigare avsnitt.
Publicerad: 2020-04-03


Del 2: Genomgång av innehållet i krispaket 2 för företagen.
Publicerad: 2020-03-26

Del 1: Genomgång av innehållet i krispaket 1 för företagen.
Publicerad: 2020-03-25


Informativa artiklar för företag och arbetsgivare


Foretagskunskap.png

Åtgärder för att stödja svenska företag ekonomiskt

Riksdagen har nu tagit beslut om de ändringsbudgetar och krispaket som regeringen lagt fram för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt pga coronaviruset.

Läs hela artikeln här »


Foretagskunskap.png

Korttidsarbete – så funkar det

Riksdagen har beslutat om att utöka reglerna om korttidsarbete. Beslutet innebär att den anställde ska kunna behålla minst 92,5% av sin lön vid en arbetstidsförkortning och att arbetsgivaren ska kunna få stöd med upp till 75% av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen.

Läs hela artikeln här »

 

Företagskunskap

Nedsättning av socialavgifter 

På grund av coronaviruset har riksdagen beslutat om att sänka arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna under perioden mars–juni 2020.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Uppsägning pga arbetsbrist

Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning.
Du har som arbetsgivare alltid rätt att själv bedöma hur många människor du vill sysselsätta med ett visst arbete. Även om en avdelning är lönsam, får du lägga ner den om du vill. Du behöver inte bevisa att det verkligen uppkommer arbetsbrist. Detta avgör du ensam.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Företagsrekonstruktion, ett alternativ till konkurs

I den situation vi nu upplever bör det finnas goda förutsättningar för många företag som hamnar i kris att ”beviljas” företagsrekonstruktion. En rekonstruktion kan göra det möjligt för företaget att återfå lönsamhet och rädda arbetstillfällen.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Missa inte att upprätta kontrollbalansräkning

När det finns anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet är på väg att förbrukas eller är på väg att understiga den kritiska gränsen.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Coronaviruset och personuppgifter – vad gäller?

Med anledning av coronaviruset uppstår det även frågor kring behandling av personuppgifter och GDPR. Nya situationer uppkommer där en arbetsgivare måste samla in information för att vidta nödvändiga åtgärder. Samtidigt är uppgifter om hälsa känsliga personuppgifter. Det ställer höga krav på hur informationen hanteras.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap – kunskapskälla för företagare - Corona-info för företagare och arbetsgivare - ctl00_cph1_widedcc_po_2607_dc2607_iconimg2

Anstånd med skatteinbetalning

För att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag till följd av virusutbrottet har riksdagen beslutat om ett tillfälligt anstånd med preliminärskatteavdrag och socialavgifter. Anståndet ska även gälla moms som betalas månads- eller kvartalsvis. Helårsmoms omfattas inte av förslaget

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Tips och råd för företag och företagsledare i coronatider

Vi befinner oss i speciella tider där efterfrågan tillfälligt har fallit inom många sektorer. Det kommer att bli bättre, men ingen vet i dagsläget hur länge den här situationen kommer att bestå.

Förutom att förstås använda de stödåtgärder som införts kommer här ett antal tips och råd om hur ditt företag kan anpassa verksamheten och komma ut som vinnare när efterfrågan ökar igen.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Personligt ansvar för företrädare

Företrädare för ett aktiebolag kan bli drabbad av personligt ansvar i vissa situationer. I den här artikeln går vi igenom reglerna om ansvar för skatter och avgifter samt ansvar vid kapitalbrist i aktiebolag.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Företrädaransvar vid anstånd pga corona

Skatteverket har i ett ställningstagande meddelat att de inte kommer att kräva företrädaransvar då anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms beviljas på grund av corona.

Läs hela artikeln här » 

 

Företagskunskap

Så funkar reglerna om koncernbidrag

Med koncernbidrag menas överföringar av pengar mellan bolag inom samma koncern för att utjämna resultatskillnader. I den här artikeln kikar vi på de regler och förutsättningar som gäller. 

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Aktieägartillskott – så fungerar det

Genom ett aktieägartillskott satsar aktieägarna mer pengar i aktiebolaget. Ett aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital och kan vara ett alternativ till nyemission av aktier. Det är ­kanske vanligast med aktieägartillskott när ett företag kommit på ­obestånd, eller riskerar att komma på obestånd. Ett aktieägartill­skott kan vara ovillkorat eller villkorat.

Läs hela artikeln här » 


Företagskunskap

Att leda personal som jobbar hemma

En praktiskt vägledning för arbetsgivare i coronatider då vi tillfälligt jobbar hemifrån.
Här förklarar vi hur vi jobbar för att alla anställda ska känna sig så trygga och välmående som möjligt under coronatiden.

Läs hela artikeln här » 

 

Företagskunskap

Stöd för hyressänkningar

Regeringen föreslår att staten ska kunna stå för 50% av hyresnedsättningar under perioden april–juni. Stödet får beräknas på högst 50% av den fasta hyran. Det är hyresvärden som ska kunna söka stödet i efterhand.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Krispaket för jobb och omställning

Regeringen har presenterat ett krispaket som riktar sig direkt till de privatpersoner som drabbas i coronakrisens fotspår. Det handlar bland annat om slopad karens i a-kassan, höjda fribelopp vid studielån och utökade studieplatser.

Läs hela artikeln här »Företagskunskap

Ersättning för karensavdrag och sjuklönekostnader

Riksdagen har beslutat om att anställda ska kompenseras för ett karensavdrag som arbetsgivaren gjort. Riksdagen har även beslutat att staten tar över hela sjuklöneansvaret för arbetsgivare samt att kravet på läkarintyg vid sjukdom tas bort.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Smittbärare - vad gäller?

En fråga som aktualiserats på senare tid är vad som gäller kring smittbärare och smittbärarpenning samt hur du ska hantera detta i löneprogrammet.

Läs hela artikeln här »


 

Praktiska hjälpmedel


korttidspermittering-Mall.png

Mall för avtal om korttidspermittering

Mall för avtal om korttidspermittering som  är avsedd att användas av företag som inte har kollektivavtal. I dessa företag måste arbetsgivaren överenskomma om arbetstidsförkortning med minst 70 procent av de anställda. 

Beställ mallen här (99 kr) »

mallpaket_generell_bild.png

Mallpaket – de 35 viktigaste personalmallarna

 Med det här mall­paketet får du som arbetar med löne- och per­sonal­admini­stra­tion till ett lågt pris hjälp med att upp­rätta korrekta doku­ment på ett snabbt och smidigt sätt.

Beställ mallpaketet Personal (399 kr) » 

turordningslista-faksimil.png

Mall för Turordningslista 

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste du som arbetsgivare följa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Den här mallen hjälper dig att upprätta den turordningslista som ska göras i samband med detta.

Beställ mall för turordningslista (49 kr) » 

 

FAQ

Preliminärdeklaration

Bör jag lämna en preliminärdeklaration till Skatteverket om resultatet försämras?

Svar:

Förutom de åtgärder som regeringen nu presenterat finns det fler saker att tänka på som företagare. En första åtgärd bör vara att lämna en preliminärdeklaration till Skatteverket för att minska F-skatten om man befarar att resultatet kommer att bli sämre än beräknat. Tänk på att det även går att lämna en preliminärdeklaration för föregående år om man betalade in för mycket preliminärskatt då. Det går då att få en återbetalning under förutsättning att det finns ett överskott på skattekontot. Skatteverket uppmanar till att inte lämna några extra upplysningar i den preliminära inkomstdeklarationen – det fördröjer handläggningstiden.

Redovisningsbyråers fordringsrätt vid konkurs?

Svar:

Läs mer om detta ämne i vår artikel Redovisningsbyråer förmånsrätt vid kundföretags konkurs

Kundförluster

Hur hanterar jag kundförluster i redovisningen?

Svar:

Du kan läsa om hur du hanterar kundförluster i vår artikel Kundförluster – hur gör jag?

Ställa in bolagstämma?

Kan man ställa in en bolagsstämma pga sjukdom? En av ägarna i bolaget har smittats av Coronaviruset.

Svar:

Ja, det är tillåtet att ställa in en bolagsstämma men den måste hållas vid ett senare tillfälle. Det är alltså inte tillåtet att inte hålla bolagsstämma alls. Kravet är att den ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Eftersom man fastställer årsredovisningen på bolagstämman kan en försenad bolagstämma leda till att årsredovisningen inte skickas in till Bolagsverket i tid. Det är ett bokföringsbrott som kan leda till åtal för styrelsen och företaget kan även bli skyldiga att att betala förseningsavgifter.

Observera dock att det finns möjlighet att begära eftergift av förseningsavgiften eller överklaga beslutet. Enligt Bolagsverket kan det i vissa fall finnas möjlighet till eftergift om skälet till förseningen är kopplat till corona-smitta. En bedömning görs dock i varje enskilt fall. 

Bolagsstämma på distans?

En av aktieägarna i min kunds bolag är drabbad av Coronaviruset. Hur gör vi med kommande bolagstämma när inte alla kan vara på plats?

Svar:

Bolagsstämman är tillåten att hållas på telefon, skype, videokonferens eller liknande. Kravet är dock att stämman leds från den ort där styrelsen har sitt säte, om inte bolagsordningen anger något annat. Bolagsstämman ska också gå med på att alla eller vissa ägare deltar på stämman på det sättet.


På grund av coronaviruset föreslår regeringen i en lagrådsremiss tillfälliga regler som ska underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor. En konsekvens av coronasmittan är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för det stora flertalet bolag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna.

Regeringen föreslår därför åtgärder som ska underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.
Förslagen innebär att det ska införas en ny lag med tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor.
Bestämmelserna gör det möjligt att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

För aktiebolag innebär förslaget att styrelsen inför en viss bolagsstämma får besluta om insamling av fullmakter, även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till stämman 

Beordrad karantän pga Corona

En av våra anställda har varit i norra Italien och får enligt vår policy (och Folkhälsomyndighetens rekommendationer) inte komma till jobbet förrän om 14 dagar. Har den anställde rätt att få lön även om denne inte kan jobba hemifrån?

Svar:

Ja, om företaget har beordrat den anställde att stanna hemma från jobbet på grund av karantän har denne rätt att få lön som vanligt, oavsett om denne utför jobb eller inte.

Frivillig karantän pga Corona

Vi har en anställd som själv har beslutat att han ska sitta i karantän i hemmet efter en semesterresa. Han har inte varit i något riskområde och uppvisar inga symptom på sjukdom. Är vi skyldiga att betala ut lön till den anställde?

Svar:

Nej, om den anställde själv vill sitta i karantän har den anställde inte rätt att få lön. Det är dessutom bara om arbetsgivaren beviljar tjänstledighet som den anställde har rätt att stanna hemma från jobbet. Möjlighet finns förstås också att ta ut semester för tiden i karantän, om arbetsgivaren och den anställde kommer överens om det. 

Kan man individanpassa korttidspermitteringen?

Om man har en arbetsplats med flertalet anställda och vill nyttja de temporära reglerna om korttidspermittering, kan man göra det på individnivå?

Svar:
Nej, samma nivå gäller för alla som omfattas på driftsenheten, ingen åtskillnad är tillåten. För resterande personer som inte omfattas (upp till 30% kan ju ha avstått från att gå med på avtalet) gäller samma anställningsvillkor som tidigare. Bara om företaget omfattas av kollektivavtal kan man i ett lokalt avtal göra skillnad mellan olika anställda och olika personalgrupper när det gäller villkoren för korttidspermittering.

Vad menas med driftsenhet?

Vad menas med en driftsenhet? Hela företaget? En avdelning? En specifik befattning? Eller är det lokation man tänker på, alltså alla som sitter på en adress? 

Svar:
Driftsenhet är en geografisk term. Huvudregeln är att varje fast utgångspunkt för arbete är en driftsenhet, dvs varje fabriksområde, butik, restaurang etc. utgör en egen driftsenhet, även om de ligger i samma stad. Vad som inte prövats i rättspraxis är om det finns en gräns för hur nära varandra två driftsenheter kan ligga. Man kan förmoda att det finns en gräns för hur nära varandra två fasta utgångspunkter kan ligga utan att bli betraktade som en driftsenhet. 

Varsel under korttidspermittering

Om vi ansöker om korttidspermittering och under tiden kommer fram till att vi ändå måste varsla, kan vi göra det då? 

Svar:
Vi kan inte se att det finns några hinder att varsla under pågående korttidspermittering. Även uppsägningslön får ingå i underlaget för stöd från Tillväxtverket (om det skulle bli fråga om uppsägningar). För anställda som är arbetsbefriade under uppsägningstiden ska dock inte något löneavdrag göras pga regler i lagen om anställningsskydd.

Tillfälligt slopat karensavdrag 

Karensavdraget slopas nu, hur ska jag hantera detta som arbetsgivare? Ska jag göra karensavdraget från lönen och får arbetsgivare eller löntagaren söka ersättning hos Försäkringskassan? Eller hur ska jag göra?

Svar:
Regeringen föreslår att karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Slopandet gäller under två och en halv månad från och med 11 mars, med möjlighet till förlängning. Slopandet innebär inte att arbetsgivare ska låta bli att göra karensavdrag, utan det är Försäkringskassan som kommer att betala ut en dags sjukpenning direkt till den som är sjuk. Den anställde ska enligt förslaget göra en retroaktiv ansökan till Försäkringskassan.

Sjukpenning för egenföretagare

Vet ni något om sjukpenning för mig som är ägare till enskild firma? Vad händer om jag blir sjuk nu i dessa tider med Coronasmittan?

Svar:
Även egenföretagare med F-skatt (enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag) ska kompenseras vid sjukdom och få en schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar i sjukperioden från och med 11 mars. Reglerna bör enligt regeringen gälla till och med 31 maj.

Enskilda näringsidkare och delägare (människor) i handelsbolag har som huvudregel 7 dagars karens, men 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens finns också som alternativ. 

Enligt förslaget ska man (efter ansökan) få sjukpenning med 804 kr/dag för sjukperiodens första 14 dagar oavsett val av antal karensdagar. Schablonbeloppet motsvarar det högsta belopp som man kan få i sjukpenning. Och det får alltså alla som har ”inkomst av annat förvärvsarbete”, dvs näringsverksamhet.

Vilka omfattas av korttidspermittering?

Kan jag som anställd i min mans aktiebolag söka stöd för korttidspermittering?

Svar:
Den 24 mars gick Tillväxtverket ut med ny information med en långtgående och mycket snävare tolkning av begreppet ägare och familj i reglerna om korttidspermittering. Endast enskilda näringsidkare och deras familjer undantas från möjligheten till stöd enligt Tillväxtverket. Ägare till aktiebolag och deras familj omfattas. Vi hoppas på bekräftelse från regeringen (helst genom ett lagförtydligande) men måste förstås utgå ifrån att den information Tillväxtverket går ut med och den tolkning de gör i den här frågan är korrekt.

Informera om smitta?

Får arbetsgivaren informera personalen om någon av de anställda blivit smittad av coronavirus?

Svar:
Arbetsgivaren bör endast i undantagsfall informera anställda om att en viss medarbetare har smittats av Coronaviruset. Det bör i regel räcka att arbetsgivaren informerar om att ett fall har konstaterats på arbetsplatsen. Utomstående som t ex kunder och leverantörer behöver inte alls få ta del av dessa uppgifter.

Coronaviruset och personuppgifter

Med anledning av Coronaviruset får vi frågor om behandling av personuppgifter och GDPR. Vad är det som gäller?

Svar:
Du kan läsa mer om detta ämne i vår artikel Coronaviruset och personuppgifter –  vad gäller?

Deltidsanställda vid korttidspermittering 

Hur hanterar man deltidsanställda vid korttidspermittering? Vi har ett antal med olika tjänstgöringsgrad.

Svar:
Även deltidsanställda omfattas om de skriver under avtalet (eller om ni har kollektivavtal där detta regleras). Deras tjänstgöringsgrad minskas också i procent på samma sätt som en heltidsanställd, dvs minskning med 20%, 40% eller 60% utifrån den tjänstgöringsgrad de har.

Ersättning för sjuklönekostnader och slopande av sjukintyg

Slipper arbetsgivaren betala sjuklön för dag 2-14 i och med Corona och de nya bestämmelserna? Hur hanterar vi detta när vi ska betala ut lönerna?
Vad gäller kring slopandet av sjukintyget?

Svar:
Regeringen föreslår att staten tar över hela sjuklöneansvaret under april och maj. Arbetsgivaren ska fortfarande betala ut sjuklön till de anställda, men kommer att få ersättning av staten genom systemet med ersättning för sjuklönekostnader. Det innebär att arbetsgivaren rapporterar sjuklönen i arbetsgivardeklarationen (precis som vanligt). Med sjuklönekostnader menas förutom sjuklönen även kostnader för arbetsgivaravgifter. Ersättningen kommer att tillgodoföras på skattekontot.

Enligt förslaget ska det inte finnas något tak för ersättningen. Normalt har arbetsgivare rätt till ersättning för sjuklönekostnaderna som överstiger en viss fastställd andel av lönekostnaderna. Den högsta ersättningen som en arbetsgivare kan få är 250 000 kr för ett år, men detta är alltså slopat under april och maj.

När det gäller kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen föreslås det tillfälligt slopas för att avlasta sjukvården. Slopandet ska gälla från och med 13 mars och upphöra den dag regeringen bestämmer att de äldre bestämmelserna om läkarintyg ska återinföras.
Försäkringskassan har beslutat att läkarintyg inte behövs förrän tidigast dag 22 för personer som ansöker om sjukpenning. Beslutet gäller från och med 27 mars. 

Minska personalkostnader pga Coronaviruset

Hur gör man som arbetsgivare om personalkostnaderna måste minskas nu när verksamheten går dåligt? Vår produktion har påverkats av Coronaviruset och jag funderar över om vi kan använda oss av korttidspermittering.

Svar:
Enligt reglerna för korttidspermittering kan man på kort sikt minska personalkostnaden. Det innebär att personalen kan gå ner i tid men samtidigt behålla minst 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag inte ska behöva säga upp personal. Stödet lämnas till arbetsgivare efter godkännande av Tillväxtverket. Här kan du läsa mer om korttidspermittering.

Korttidspermittering – de som inte godkänner avtalet?

Om 70% av de anställda på företaget säger ja till korttidspermittering, betyder det då att alla på företaget ska ingå i permitteringen? 
Måste alla man har anställt de senaste tre månaderna sägas upp innan man kan genomföra korttidspermittering på företaget? Eller kan den personen vara kvar till 100% och sedan ingå i permitteringen när tre månader har gått?

Svar:
Nej, den/de som inte omfattas ligger utanför och kör vidare på sina vanliga anställningsvillkor (såvida ni inte förhandlar fram något annat med den/dem). De nyanställda behöver inte sägas upp utan är kvar och kan komma in i systemet när de varit anställda i tre månader. Minst 70% ska godkänna och delta i arbetstidsförkortningen säger reglerna. Däremot säger inte reglerna något om resterande andel av personalen (de som av någon anledning inte godkänner avtalet).

Anstånd med helårsmoms

Enligt det nya förslaget från Regeringen ska även årsmoms omfattas av anståndet med inbetalning av moms. Stämmer det? För vilken period gäller det?

Svar:
Ja, förslaget om anstånd utökas och innebär enligt det nya förslaget att det även blir möjligt att få anstånd med helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. Betalningen ska därmed kunna skjutas upp i ett år.

Anstånd med betalning av skatt och moms

Jag har funderingar kring förslaget om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Jag vill ansöka om anstånd med betalning av moms samt arbetsgivaravgifter och källskatt som jag redan har betalat in (perioden jan –mars). Är det möjligt? 

Svar:
Beslut har fattats och de nya reglerna träder i kraft 30 mars 2020. Det innebär att Skatteverket från och med detta datum kan bevilja anstånd som omfattar redovisningsperioder från och med januari 2020.
Om inbetalning för redovisningsperioderna januari – mars redan har skett när anståndet beviljas kommer skatten och avgiften att återbetalas av Skatteverket. Anståndet kan beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och månadsmoms. För moms som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Anståndet gäller för redovisningsperioderna januari – september 2020.

Ansökan om tillfälligt anstånd görs i Skatteverkets e-tjänst Mina sidor från den 30 mars. Både företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet. Man kan även ansöka om anståndet på Skatteverkets blankett SKV4839, men det går snabbare att få beslutet om man använder tjänsten i Mina sidor.

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år från beslutsdagen om anstånd. Anståndsbeloppet ska betalas in senast den närmaste förfallodag för inbetalning av skatter, arbetsgivaravgifter och moms som infaller efter det att anståndstiden upphör.

Nyanställd och korttidspermittering

Vi har anställt en person 15 februari. Skulle då följande fungera:

– Anställda på platsen skriver under avtal om korttidspermittering på driftsenheten, som gäller från och med slutet av mars.

– Ansökan skickas in i maj efter att den anställde jobbat i tre månader (varav hälften med korttidspermittering). På så sätt kommer godkännandet tre månader efter att han började jobba.

– Ansökan kan fortfarande gälla för mars eftersom man har två månader på sig efter periodens utgång att söka stödet.

Fungerar det så tekniskt eller måste personen ha jobbat tre ”normala” månader innan korttidspermittering?

Svar:
Enligt vår tolkning fungerar det. Personen behöver inte ha jobbat en full månad under jämförelsemånaden, och tar Tillväxtverket beslutet tre månader efter jämförelsemånaden ska personen få räknas med i full omfattning. Tas beslutet i maj är det alltså februari som är jämförelsemånad. Och det stämmer att ansökan ska ha kommit in till Tillväxtverket inom två kalendermånader från utgången av stödmånaden. Observera att om sysselsättningsgraden har ökat från jämförelsemånaden, t ex från deltid (under jämförelsemånaden) till heltid (under stödmånaden) får den anställde över huvud taget inte räknas med.

Sänkning av arbetsgivaravgifterna

Jag har hört att det kommer att bli en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna med anledning av Corona-situationen. Hur ska jag hantera detta på arbetsgivardeklarationerna? Och hur ser förslaget ut gällande det här? Gäller nedsättningen av arbetsgivaravgiften alla företag oavsett bransch? På de företag som jag redan har lämnat arbetsgivardeklaration för avseende mars? Hur begär man rättelse i sådana fall? 

Svar:
För att gynna små växande företag har regeringen föreslagit att arbetsgivaravgifterna ska sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni. Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag, och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd/månad. Totalt innebär det en skattelättnad på upp till 
5 300 kr per anställd och företag. Alla företag omfattas oavsett bransch.

Reglerna föreslås träda ikraft 6 april. Om beslut om denna nedsättning fattas ska ett kryss sättas i ruta 062 på individuppgiften för de anställda som arbetsgivaren begär nedsättning för. För att undvika onödiga omprövningar av arbetsgivardeklarationen bör man alltså avvakta inlämningen av arbetsgivardeklarationer för mars till dess att beslutet om ändringen är fattat. Arbetsgivardeklarationen ska lämnas senast 14 april.
Om man redan har lämnat in arbetsgivardeklarationen för mars måste en rättelse göras – en ny AGI för perioden ska alltså lämnas in.

Karensavdraget – ersättning från Försäkringskassan

Enligt det nya förslaget gällande slopandet av karensavdraget har jag hört att arbetsgivaren gör avdraget som vanligt och att den anställde själv ansöker hos Försäkringskassan för att få ersättning för karensavdraget. Kommer ersättningen att motsvara det belopp som dragits på lönen eller vilket belopp kommer den anställde att få från Försäkringskassan? 


Svar:
Enligt förslaget ska den anställde få 700 kr i ersättning oavsett karensavdragets storlek. Om den anställde har fått flera karensavdrag från olika arbetsgivare går det bara att få ersättning för ett enda karensavdrag. Får den anställde ett eller flera karensavdrag på grund av nya sjuklöneperioder inom fem dagar från första dagen i den första sjuklöneperioden lämnas alltså inte någon ersättning för de andra karensavdragen.

Försäkringskassan ska inte behöva bedöma i vilken omfattning arbetsförmågan har varit nedsatt. Den bedömningen får arbetsgivaren anses ha gjort i och med att ett karensavdrag gjorts på sjuklönen.


Vår FAQ kommer kontinuerligt att fyllas på med fler frågor och svar.