Due dilligence – företagsanalys

Newsroom - Due dilligence – företagsanalys - ctl00_cph1_approvedImg

En due dilligence är en grundlig analys av ett företag före köp.

Information om ett företag

Den som tänker köpa ett företag gör ibland en omfattande analys av företagets förhållande i olika avseenden. Denna undersökning brukar kallas due diligence. Syftet med undersökningen är att få information om det aktuella företaget för att få underlag för sitt beslut om företagsförvärvet samt priset och villkoren för köpet.

Undersökning av företaget

Undersökningen kan bestå i att granska företagets redovisning och kontrollera om den är korrekt. Även företagets marknadsposition och samarbetspartners kan utredas och analyseras. Köparen kan också gå igenom viktiga befintliga avtal.

Sedan parterna kommit överens om att en due diligence ska ­genom­föras, brukar köparen presentera en lång lista på det han eller hon vill undersöka. Säljaren har att ta ställning till vilken information han vill lämna och vilken insyn han vill tillåta. Säljaren måste försäkra sig om att köparen hemlighåller och inte utnyttjar den information om företaget som han får. Köparen och säljaren kan ingå ett avtal om att köparen har tystnadsplikt om den information han eller hon får om företaget.

Säljaren måste medverka

Eftersom det är säljaren som ska få fram nödvändig information och besvara frågor etc, måste säljaren se till att köparen får den tid och de resurser denne behöver. Säljaren måste också se till att externa resurser som exempelvis företagets revisor och advokat finns tillgängliga.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!