Factoring – så fungerar det

Newsroom - Vad är factoring? - ctl00_cph1_approvedImg

Factoring betyder att företaget belånar sina kundfordringar hos en bank eller hos ett finansbolag. Man upprättar då ett så kallat faktura­låneavtal. Det förekommer att kundfordringarna säljs (så kallat faktura­köp), men det normala är att ditt företag fortfarande står risken för att kunden inte betalar. Fakturorna lämnas bara som säkerhet för lånet.

För det mesta sköter factoringföretaget även hela reskontran, dvs tar in pengarna från kunden, skickar påminnelser och sköter alla kravrutiner. Du får låna upp till en viss gräns, och upp till en viss procent av fakturastockens värde.

Kolla räntan

De seriösa factoringföretagen arbetar med ungefär samma räntor som bankerna och finansbolagen. Du måste dock alltid kolla upp ­vilken ränta som används och efter vilka principer den kan ändras.

När du räknar på kostnaderna måste du också ta hänsyn till andra avgifter som uppläggningsavgift, limitavgift och hanteringsavgifter. Men räkna också med det minskade arbete som ditt företag får i och med att factoringföretaget tar hand om administrationen av faktur­orna.

Exempel på factoringvillkor:

Kreditlimit          400 000 kr

Belåningsgrad         75%

Ränta            10%

Limitavgift per kvartal i förskott         0,5%

Hanteringsavgift per faktura         60 kr

Minimiavgift för hantering per år         12 000 kr

Företaget har lämnat in fakturor för 800 000 kr för belåning. 75% av 800 000 kr är 600 000 kr. Företaget får dock bara låna upp till limiten 400 000 kr.

Fördelar med factoring

De främsta fördelarna med factoring är att

  • ditt företag får betydligt bättre likviditet eftersom 60–80% av fakturabeloppet sätts in på företagets konto redan några dagar efter att fakturan har skickats
  • företaget får räntevinster eftersom kunderna i allmänhet betalar snabbare till factoringföretaget än vad de annars skulle ha gjort
  • företaget slipper en hel del arbete med faktura- och reskontra­hanteringen
  • factoringföretaget ofta är bättre på att driva en hård kravverksamhet vilket leder till att kundförlusterna minskar
  • factoringföretaget ofta är bättre på att ta ut dröjsmålsränta av ­kunderna.


Den största nackdelen med factoring är att du inte får betalt upp till fakturornas fulla värde. 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!