Föreningar

 • Tillfälliga regler införs för bolags- och föreningsstämmor

  På grund av coronaviruset har det sedan tidigare införts tillfälliga regler som ska underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor. För att underlätta ytterligare har riksdagen nu beslutat om fler tillfälliga åtgärder. Årsstämmorna stå...

 • Ideell förening

  En ideell förening är en föreningsform som samlar ett antal människor med ett gemensamt intresse i organiserad form. Grundidén med en ideell förening Av ordet ideell kan man tro att verksamheten måste bedrivas ideellt i ordets betydelse av...

 • Votering

  Om en mötesdeltagare anser att mötesordföranden hört fel i acklamations­omröstningen (omröstning där deltagarna muntligen meddelar sin ståndpunkt) och därmed fastställt fel yrkande, kan mötesdeltagaren begära votering. Votering sker vanligtvis ...

 • ROT-avdrag för bostadsrätt

  Som bostadsrättshavare kan du få skattereduktion för husarbete. Däremot kan inte bostadsrätts­föreningen få skattereduktion eftersom endast fysiska personer omfattas av dessa bestämmelser. ROT-arbete och hushållsarbete Följande räknas som hus...

 • Bostadsrätt som ersättningsbostad

  En av mina klienter köpte en bostadsrätt under 2017, samtidigt som han försökte sälja sin villa (vilket visade sig svårt). Villan kommer sannolikt att kunna säljas under 2019. Kan bostadsrätten räknas som ersättningsbostad eller finns ingen möjligh...

 • Ekonomiska föreningar – se över stadgarna

  Om föreningens stadgar strider mot regeländringarna i lagen om ekonomiska föreningar ska stadgarna ändras. Senast 30 juni 2018 ska styrelsen lägga fram ett förslag på nya stadgar som stämmer överens med de nya bestämmelserna i lagen om ekonomiska f...

 • Skatteregler vid uthyrning av bostadsrätt

  Här får du en genomgång av skattereglerna vid uthyrning av hela eller en del av en bostadsrätt. Inkomstslaget kapital Om du hyr ut en bostadsrätt som du eller någon närstående bor i eller har för avsikt att bo i (dvs lägenheten räknas som ...

 • Idrottsutövning som näringsverksamhet?

  En omdiskuterad fråga är om idrottsutövare kan bedriva sin idrotts­verksamhet som näringsidkare, t ex genom en enskild firma eller ett eget aktiebolag. Kriterier för näringsverksamhet För att en verksamhet skattemässigt ska räknas som närings...

 • Yttre fond (bostadsrätt)

  I denna artikel beskriver vi den yttre fond som förekommer i bostadsrättsföreningar. Den kan även kallas fond för yttre underhåll, underhållsfond, yttre underhållsfond eller yttre reparationsfond. I bostadsrättslagen finns en bestämmelse om att...

 • Ny lag om ekonomiska föreningar

  En ny lag som gäller alla ekonomiska föreningar, oavsett bransch eller storlek, trädde i kraft den 1 juli 2018. Många av de nya reglerna gäller även bostadsrättsföreningar. Här nedan kan du läsa om några av de viktigaste förändringarna. Förbud ...

 • Styrelseprotokoll i föreningar är inte offentliga

  Styrelseprotokollen i ideella föreningar och bostadsrättsföreningar är inte offentliga. Varken föreningens medlemmar eller utomstående har någon absolut rätt att få se dem. De kopior som styrelseledamöterna får ska inte heller utan vidare visas upp...

 • Hämta fler