Företagande

 • A-kassa – mindre vila för vilande företagare

  Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs. Enligt ändringen ska en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamhe...

 • Ytterligare åtgärder för arbetstagare och företag

  Riksdagen har beslutat om förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnader. Stödet för egenföretagares karenstid förlängs också. Dessutom höjs ersättninge...

 • Omställningsstöd till de värst drabbade företagen

  Riksdagen har nu beslutat om att införa omställningsstödet. Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp. Den nya lagen om omställningsstöd och övriga lagändringar träder i kraft...

 • Korttidsarbete och utdelning

  Tillväxtverket har förtydligat att utdelning och andra värdeöverföringar innebär att företaget inte är berättigat till stöd för korttidsarbete om värdeöverföringen skett efter 16 mars 2020. Värdeöverföringar påverkar stöd för korttidsarbete I...

 • Tillfälliga regler införs för bolags- och föreningsstämmor

  På grund av coronaviruset har det sedan tidigare införts tillfälliga regler som ska underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor. För att underlätta ytterligare har riksdagen nu beslutat om fler tillfälliga åtgärder. Årsstämmorna stå...

 • Stöd för hyressänkningar i utsatta branscher

  Riksdagen har beslutat att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Nu har även stödet godkänts av EU-kommissionen. Ska gälla för perioden 1 april–30 juni Det tillfälliga stödet...

 • Förstärkt avdrag för forskning och utveckling

  För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling kommer det så kallade FoU-avdraget förstärkas. Vad innebär FoU-avdrag? FoU-avdrag innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utvec...

 • Kundförlust – hur gör jag?

  När ska du egentligen skriva av en fordran som förblivit obetald och betrakta den som en kundförlust. Här går vi igenom när en kundförlust är befarad och när den är konstaterad och hur konteringarna ser ut. Befarad kundförlust Om du inte tr...

 • Minskning av aktiekapitalet – så går det till

  Nu när det lägsta tillåtna aktiekapitalet sänkts till 25 000 kr kommer förmodligen en del bolag vilja minska sitt aktiekapital. Här går vi igenom hur en minskning går till i praktiken. Med eller utan indragning av aktier En minskning av ak...

 • Due dilligence

  En due dilligence är en grundlig analys av ett företag före köp. Information om ett företag Den som tänker köpa ett företag gör ibland en omfattande analys av företagets förhållande i olika avseenden. Denna undersökning brukar kallas due d...

 • Höjd dröjsmålsränta

  Enligt räntelagen får dröjsmålsränta tas ut med högst referensräntan plus 8 procentenheter. Efter att referensräntan i flera år varit negativ (-0,5%) har Riksbanken nu fastställt referensräntan till 0,0% för perioden 1 juli–31 december 2019. Det...

 • Hämta fler