Företagande

 • Tillfälliga regler införs för bolags- och föreningsstämmor

  På grund av coronaviruset införs nu tillfälliga regler som ska underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor. Reglerna gäller under perioden 15 april 2020 till 31 december 2020. Årsstämmorna står för dörren En konsekvens av coronasm...

 • Stöd för hyressänkningar i utsatta branscher

  Stöd för hyressänkningar Regeringen föreslår att staten ska kunna stå för 50% av hyresnedsättningar under perioden april–juni. Stödet får beräknas på högst 50% av den fasta hyran. En fastighetsägare sätter ned hyran för en restaurang me...

 • Förstärkt avdrag för forskning och utveckling

  För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling kommer det så kallade FoU-avdraget förstärkas. Vad innebär FoU-avdrag? FoU-avdrag innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utvec...

 • Kundförlust – hur gör jag?

  När ska du egentligen skriva av en fordran som förblivit obetald och betrakta den som en kundförlust. Här går vi igenom när en kundförlust är befarad och när den är konstaterad och hur konteringarna ser ut. Befarad kundförlust Om du inte tr...

 • Minskning av aktiekapitalet – så går det till

  Nu när det lägsta tillåtna aktiekapitalet sänkts till 25 000 kr kommer förmodligen en del bolag vilja minska sitt aktiekapital. Här går vi igenom hur en minskning går till i praktiken. Med eller utan indragning av aktier En minskning av ak...

 • Due dilligence

  En due dilligence är en grundlig analys av ett företag före köp. Information om ett företag Den som tänker köpa ett företag gör ibland en omfattande analys av företagets förhållande i olika avseenden. Denna undersökning brukar kallas due d...

 • Höjd dröjsmålsränta

  Enligt räntelagen får dröjsmålsränta tas ut med högst referensräntan plus 8 procentenheter. Efter att referensräntan i flera år varit negativ (-0,5%) har Riksbanken nu fastställt referensräntan till 0,0% för perioden 1 juli–31 december 2019. Det...

 • Referensräntan

  Referensräntan fastställs av Riksbanken. Referensräntan har ersatt diskontot och används bl a vid beräkning av dröjsmålsränta enligt räntelagen. Det är Riksbankens reporänta som styr referensräntan. Referensräntan fastställs och offentliggörs två g...

 • Kompanjonförsäkring

  Vid kompanjonskap krävs det nästan alltid någon eller några typer av försäkringar. Delägarna och bolaget skulle i annat fall sällan ha ekonomiska möjligheter att fullfölja sina rättigheter och åtaganden enligt bolagsordningen och aktieägaravtalet. ...

 • Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

  Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. De nya reglerna börjar gälla från 1 januari 2020. Varför finns ett krav på aktiekapital? En person som driver enskild näringsverksamhet har ett per...

 • Konsumentprisindex

  Konsumentprisindex (KPI) är ett mått för prisutveckling som beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån (SCB). KPI används bland annat som underlag för beräkning av pensioner, normalbelopp mm

 • Hämta fler