Företagande

 • Här är lagarna som börjar gälla 1 juli

  Från och med 1 juli 2019 träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Det finns också nya bestämmelser som börjar gälla i augusti. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget. Höjt tak för RUT-avdrag ...

 • Många känner oro för hantering av personuppgifter

  Datainspektionen har sammanställt en nationell integritetsrapport som redovisar hur långt arbetet kommit med att implementera GDPR i företag, myndigheter och andra organisationer. Rapporten beskriver också hur väl medborgarna känner till och har ut...

 • Ett år med GDPR – vad har hänt?

  Det har nu gått ett år sedan GDPR började att gälla. Vad har egentligen hänt sedan dess och hur långt har företagen kommit i sitt GDPR-arbete? GDPR-lagstiftningen är omfattande och många företagare har kämpat med att försöka förstå reglerna, an...

 • Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

  I en skrivelse föreslår regeringen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr. Varför finns ett krav på aktiekapital? En person som driver enskild näringsverksamhet har ett personligt ...

 • Digitalisera företaget – 5 sätt att ta nästa kliv

  Digitaliseringstrenden är mycket stark i alla delar av samhället och anledningarna till att digitalisera verksamheten är många. I den här artikeln går vi igenom några tjänster och system som du som vill digitalisera företaget kan ha stor nytta av i...

 • Så bestrider du bluffakturor

  Bluffakturor skickas till både företag och privatpersoner och många blir oroliga, särskilt om det kommer hot om inkasso eller betalningsanmärkningar. Det gör att många betalar sina bluffakturor istället för att bestrida dem. Vad är bluffakturor...

 • Småföretag är kommunernas enskilt främsta inkomstkälla

  Branschorganisationen Företagarna har i sin rapport Välfärdsskaparna 2019 analyserat hur stor andel av kommunernas skatteintäkter som kommer från småföretag. Småföretag står för 29% av de kommunala skatteintäkterna Företagarnas rapport bygg...

 • Krav på e-faktura vid offentlig upphanding

  Från och med den 1 april 2019 ska leverantörer till offentlig sektor endast skicka elektroniska fakturor. Det nya lagkravet gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter detta datum, även direktupphandlingar. Det är totalt ca 200 000 ...

 • Aktieägaravtal

  Ett aktieägaravtal är ett kompanjonavtal för delägarna i ett aktiebolag. Ett annat ord för aktieägaravtal är konsortialavtal, vilket alltså är samma sak. Ibland kallas vissa mer begränsade aktieägaravtal för röstavtal eller röstbindningsav...

 • Körjournal – viktigare än många tror!

  Körjournaler och företagsbilar är ett nött ämne i landets kammarrätter. Det visar sig många gånger att körjournaler är bristfälliga eller rent av saknas. Det ger i sin tur skattemässiga effekter som inte är önskvärda hos företagsledare. Körjour...

 • Company types in Sweden

  In Sweden your business can be organized in a number of different ways. You can work on your own, together with others in a cooperative, or alongside one or more associates. The types of company you can choose from are: sole trader (enskild...

 • Hämta fler