Företagande

 • Passa på att starta aktiebolag före årsskiftet

  Om du står i valet och kvalet att starta aktiebolag eller ombilda till aktiebolag från någon annan företagsform är det en god idé att bestämma sig snart. Som ägare till ett aktiebolag kan du få lågbeskattad utdelning från bolaget, men du får bara t...

 • Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

  I en skrivelse föreslår regeringen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr. Varför finns ett krav på aktiekapital? En person som driver enskild näringsverksamhet har ett personligt ...

 • Höjd dröjsmålsränta

  Enligt räntelagen får dröjsmålsränta tas ut med högst referensräntan plus 8 procentenheter. Efter att referensräntan i flera år varit negativ (-0,5%) har Riksbanken nu fastställt referensräntan till 0,0% för perioden 1 juli–31 december 2019. Det...

 • Utvecklingstid för anställda

  Regeringen föreslår att anställda ska få möjlighet att utveckla sin kompetens eller utveckla ny kompetens genom så kallad utvecklingstid. Utvecklingstid i upp till ett år En anställd ska kunna få utvecklingstid i upp till ett år, med ersätt...

 • Körjournal – viktigare än många tror

  Körjournaler är viktiga ur bevissynpunkt för att slippa förmånsbeskattning. Här kan du läsa om vad en körjournal bör innehålla och hur viktigt det är att den inte är bristfällig. Körjournaler Körjournaler är ett ganska nött ämne i landets ...

 • Här är lagarna som börjar gälla 1 juli

  Från och med 1 juli 2019 träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Det finns också nya bestämmelser som börjar gälla i augusti. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget. Höjt tak för RUT-avdrag ...

 • Många känner oro för hantering av personuppgifter

  Datainspektionen har sammanställt en nationell integritetsrapport som redovisar hur långt arbetet kommit med att implementera GDPR i företag, myndigheter och andra organisationer. Rapporten beskriver också hur väl medborgarna känner till och har ut...

 • Ett år med GDPR – vad har hänt?

  Det har nu gått ett år sedan GDPR började att gälla. Vad har egentligen hänt sedan dess och hur långt har företagen kommit i sitt GDPR-arbete? GDPR-lagstiftningen är omfattande och många företagare har kämpat med att försöka förstå reglerna, an...

 • Digitalisera företaget – 5 sätt att ta nästa kliv

  Digitaliseringstrenden är mycket stark i alla delar av samhället och anledningarna till att digitalisera verksamheten är många. I den här artikeln går vi igenom några tjänster och system som du som vill digitalisera företaget kan ha stor nytta av i...

 • Så bestrider du bluffakturor

  Bluffakturor skickas till både företag och privatpersoner och många blir oroliga, särskilt om det kommer hot om inkasso eller betalningsanmärkningar. Det gör att många betalar sina bluffakturor istället för att bestrida dem. Vad är bluffakturor...

 • Småföretag är kommunernas enskilt främsta inkomstkälla

  Branschorganisationen Företagarna har i sin rapport Välfärdsskaparna 2019 analyserat hur stor andel av kommunernas skatteintäkter som kommer från småföretag. Småföretag står för 29% av de kommunala skatteintäkterna Företagarnas rapport bygg...

 • Hämta fler