Företagande

 • Förstärkt avdrag för forskning och utveckling

  För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling föreslår regeringen att det så kallade FoU-avdraget förstärks. Vad innebär FoU-avdrag? FoU-avdrag innebär att företag som anställer personer som arbetar med for...

 • Minskning av aktiekapitalet – så går det till

  Nu när det lägsta tillåtna aktiekapitalet sänkts till 25 000 kr kommer förmodligen en del bolag vilja minska sitt aktiekapital. Här går vi igenom hur en minskning går till i praktiken. Med eller utan indragning av aktier En minskning av ak...

 • Due dilligence

  En due dilligence är en grundlig analys av ett företag före köp. Information om ett företag Den som tänker köpa ett företag gör ibland en omfattande analys av företagets förhållande i olika avseenden. Denna undersökning brukar kallas due d...

 • Höjd dröjsmålsränta

  Enligt räntelagen får dröjsmålsränta tas ut med högst referensräntan plus 8 procentenheter. Efter att referensräntan i flera år varit negativ (-0,5%) har Riksbanken nu fastställt referensräntan till 0,0% för perioden 1 juli–31 december 2019. Det...

 • Referensräntan

  Referensräntan fastställs av Riksbanken. Referensräntan har ersatt diskontot och används bl a vid beräkning av dröjsmålsränta enligt räntelagen. Det är Riksbankens reporänta som styr referensräntan. Referensräntan fastställs och offentliggörs två g...

 • Kompanjonförsäkring

  Vid kompanjonskap krävs det nästan alltid någon eller några typer av försäkringar. Delägarna och bolaget skulle i annat fall sällan ha ekonomiska möjligheter att fullfölja sina rättigheter och åtaganden enligt bolagsordningen och aktieägaravtalet. ...

 • Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

  Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. De nya reglerna börjar gälla från 1 januari 2020. Varför finns ett krav på aktiekapital? En person som driver enskild näringsverksamhet har ett per...

 • Konsumentprisindex

  Konsumentprisindex (KPI) är ett mått för prisutveckling som beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån (SCB). KPI används bland annat som underlag för beräkning av pensioner, normalbelopp mm

 • Faktura – vad ska den innehålla?

  En faktura är ett dokument (i fysisk eller elektronisk form) som i första hand innehåller en säljares anspråk på betalning för sålda varor eller utförda tjänster, betalningsvillkor, leveransvillkor mm. Fakturans innehåll En faktura ska inneh...

 • Så maxar du utdelningen enligt 3:12-reglerna

  Det är viktigt att ta ut rätt lön ur ett fåmansföretag. Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt egna bolag bestäms av 3:12-reglerna. Inom det så kallade gränsbeloppet är beskattningen 20% – jämfört med tjänstebeskattningen på ca 32–...

 • Ändrade villkor för nystartsjobb

  En arbetsgivare har möjlighet att få bidrag om denne anställer en person som har varit arbetslös länge eller en person som är nyanländ i Sverige (så kallat nystartsjobb). Nya regler från 1 augusti 2019 Tidigare gällde att arbetsgivaren var t...

 • Hämta fler